(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Aj imatrikulácia bola zasa. Viac v čísle. Aj basketbalový turnaj sa konal. Aj výstava nových kníh sa v čitárni uskutočnila. Aj matematická olympiáda bude (je, bola) 4.12. Aj školenie konzultantov pre Baťovku sa konalo. Aj branecký výcvik bol dvakrát. Dvakrát viac v čísle. Aj vznikol CEZAR. Akcie sa hneď predali. Viac v čísle. Aj súťaž v spracovaní textu na počítači bude (je, bola) 5.12. na 4.vyuč. hodine. Príďte!

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.