( Noviny Obchodnej Akadémie,  6)

Čo je to zrkadlo času? A kto sa doň díva? Každý človek? Áno, lebo čas je niečo, čo sprevádza ľudí už od počiatku existencie života; je to niečo, čo nedokážeme ovplyvniť, čoho sa nevieme dotknúť, čo necítime a predsa je súčasťou nášho života. A aké bolo toto zrkadlo kedysi? Čo odrážalo? Akého človeka?

Bolo vždy rovnaké. Odrážalo človeka mnohých tvárí. Človeka plného trápení a ťažkostí, ale aj plného šťastia a radosti. V dnešnej dobe sa nám zdá, že bolo kedysi temnejšie, smutnejšie, odrážalo charakteristické črty vtedajších dôb. Ale odjakživa má dve časti. V tej prvej zobrazuje ľudí, ktorí po celý svoj život boli utláčaní, bezmajetní, mali veľa povinností a ich majetkom bola len bieda a hlad. Druhá časť je plná bohatstva, moci, prepychu a radosti.

Čo ich spájalo? Čas, ktorý plynul pre obe strany rovnako, čas, ktorý sa nenechal ničím ovplyvniť. Ani chudobou, ani bohatstvom. Čas, ktorý odrážal ako veľké zrkadlo všetko, čo sa dialo v jeho prítomnosti. Toto zrkadlo bolo dostatočne veľké na to, aby sa doň vmestilo všetko, nič neostalo bokom, mimo času.

A aké je toto zrkadlo dnes? Zmenilo sa niečo v jeho imaginárnom tvare či veľkosti? Čo odráža? Akého človeka? Lepšieho? Múdrejšieho? Aký je vlastne človek dneška? Či je lepší, to nemôžeme povedať s istotou. Áno, žijeme síce v modernej dobe plnej výdobytkov vedy a techniky, luxusu a pohodlia, no zmenil sa týmto náš obraz v zrkadle času k lepšiemu?

Ťažko povedať. V niečom sme lepší. Dokážeme prekonávať choroby, na ktoré kedysi umieralo nekonečne veľa ľudí. No zbavili sme sa tým tmavšieho obrazu v zrkadle času? Myslím si, že nie. Aj keď sme na omnoho vyššej úrovni, ako boli ľudia kedysi, nastúpili choroby iné, predtým nepoznané, vyplývajúce zo spôsobu nášho života.

Takže ako je to vlastne? Akú tvár nastavíme zrkadlu času dnes? V podstate takú istú, ako človek v dobách minulých. Nielen tú bezstarostnú, ale aj tú utrápenú. A prečo je to tak? Pretože čas je niečo, čo si nedokážeme podmaniť, čo nás nikdy neminie. Čas, ten bude stále plynúť rovnako, vždy bude silnejší, ovplyvní nás a strhne do svojho víru.

A čo jeho zrkadlo? Bude nás stále zobrazovať len takých, aký skutočne sme, a až generácie, ktoré prídu po nás, budú môcť posúdiť, akí sme boli; lebo zrkadlo času je večné a nerozbitné, nikto mu neujde a ani sa pred ním neukryje.

Kristián, 3.B

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Autor: Noviny Obchodnej Akadémie

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Noviny Obchodnej Akadémie.


Ekonomická poradňa

 1. Jakub Duraj

  Ako článok popisuje vplyv času na ľudskú spoločnosť?

 2. Vulture

  Článok hovorí o tom, že čas odráža všetky aspekty ľudskej existencie, od utrpenia a ťažkostí po šťastie a radosti. Popisuje, ako sa čas a jeho vnímanie menili, ale zároveň zostali konštantné v tom, že odrážajú realitu ľudského života bez ohľadu na sociálny status.

 3. Karol Trabalka

  Môže článok naznačovať, že moderná spoločnosť sa v zrkadle času nezobrazuje výrazne lepšie ako v minulosti?

 4. Martin Pajerchin

  Áno, napriek technologickému pokroku a zlepšeniu životných podmienok sa základný obraz ľudstva v zrkadle času nemusí nutne zobrazovať v lepšom svetle, keďže nové výzvy a problémy stále existujú.

 5. Michal Adamik

  Sú súčasné generácie schopné pozitívne zmeniť obraz v zrkadle času, alebo sú odsúdené opakovať chyby minulosti?

 6. Grouch

  Článok implikuje, že hoci súčasné generácie čelia novým výzvam, majú tiež prostriedky na prekonávanie chorôb a problémov, ktoré trápili minulé generácie. Napriek tomu sa zdá, že základná povaha ľudského života a výziev zostáva konštantná, čo naznačuje, že zmena obrazu v zrkadle času závisí od schopnosti ľudstva učiť sa z minulosti a adaptovať sa.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.