( Miki,  0)

Obrysy cezhraničnej spolupráce na Slovensko – Poľskej hranici začali kresliť zanietení predstavitelia samosprávy ešte v roku 1991. Pamätám sa na svojho primátora, ktorého som v októbri 1991 viezol na konferenciu primátorov a starostov do Poľského Zakopaného. Tam prvý raz zaznel pojem euroregión. Od vtedy uplynulo veľa vody. Čas, ktorý sme prežili, bol naplnený obrovskou snahou a chuťou robiť na našej spoločnej hranici nový ostrov prosperity, tak ako poznáme fungovanie euroregiónov z novodobej európskej histórie. Som rád, že cezhraničnú spoluprácu Slovákov a Poliakov môžeme ovplyvňovať ešte aj dnes v roku 2003. Chcem sa poďakovať všetkým zanieteným iniciátorom myšlienky vzniku Euroregiónu „Tatry“ za ich ohromnú chuť a iniciatívu, ktorú prezentovali na všetkých stretnutiach a fórach. Chcem sa poďakovať aj tým, ktorí z rôznych dôvodov už neovplyvňujú ani nepracujú v oblasti samosprávy. V každom prípade im chcem povedať, že čistý model cezhraničnej Slovensko – Poľskej spolupráce ktorý sme spolu pripravili a založili pod názvom Euroregión „Tatry“ dnes funguje a s pomocou nasledovníkov napĺňa ciele, ktoré si vytýčil v čase svojho vzniku.
Dovoľte, aby sme Vám tento náš Euroregión „Tatry“ predstavili.

Ing. Peter Burian
Predseda Rady Euroregiónu „Tatry“

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.