(Inzercia, )

Projekt Guardian Angels for Female Enterpreneurs ponúka ženám, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, bezplatne rady skúsených mentorov. Termín registrácie na mentorovanú podnikateľku bol predĺžený až do 15. januára 2012.

Je dobré, že formy pomoci malým a začínajúcim podnikateľom postupne pribúdajú. Projekt Guardian Angels for Female Enterpreneurs je zameraný na ženy – podnikateľky. Jeho podstatou je bezplatné pridelenie skúseného mentora, ktorý ženám podnikajúcim minimálne jeden rok pomáha riešiť špecifické problémy spojené s podnikaním, či už v oblasti vedenia firmy, zvládnutia zamestnancov, zosúladenia rodinného a pracovného života alebo odvahy, či nedostatočnej podporu zo strany rodiny a priateľov.

Viac informácií o projekte, ktorý nadväzuje na projekt Podpora podnikania žien na Slovensku, mentoroch a podmienkach registrácie získate na stránke www.ambasadorka.sk.


Štítky: