Prečo som sa rozhodol vstúpiť do politiky?

21.02.2019 - Ľubomír Kolárik: Rozhodol som sa vstúpiť do politky, ako kvôli byrokratickému prístupu štátnych úradníkov neboli potlačované práva postihnutých občanov.

Nadácia Nová Nádej

21.02.2019 - Nadácia Nová Nádej pomáha mladým i starým telesne a duševne znevýhodneným občanom.

Myšlienky humanizmu v slovenskej politike

21.02.2019 - Ľubomír Kolárik pomáha zdravotne postihnutým a chorým, vo voľnom čase trénuje mládež bojové umenie. Jeho aktivity majú zjednocujúci prvok: šírenie myšlienky humanizmu.