( SZSZO,  1)

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov (SZSZO) zastupuje práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov. Zakladateľ Ľubomír Kolárik sa už viac ako 7 rokov venuje nadačným aktivitám, športu a mládeži.

„Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov zastupuje práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, ktorých sa v skutočnosti nemá kto zastať,“ hovorí zakladateľ strany Ľubomír Kolárik. Cieľom strany sú zmeny v sociálnej a zdravotnej oblasti, zvýšenie informovanosti znevýhodnených občanov a dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb.

„Denne som svedkom ako sa títo ľudia domáhajú svojich práv, ktoré im zaručuje Ústava SR a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale je k nemu pristupované tak, ako keby neexistoval,“ uvádza Ľubomír Kolárik, ktorý sa od roku 2007 venuje nadačným aktivitám v oblasti pomoci zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom.

Byrokratický aparát štátnych úradníkov, ktorí majú pomáhať sociálne znevýhodneným občanom, ich naopak ignoruje, zľahčuje ich často bezvýchodiskovú situáciu a skrýva svoje rozhodnutia za nespravodlivé zákony. Komplikované zákony a neochota štátnych úradníkov ohrozujú zdravie a v mnohých prípadoch i životy znevýhodnených.

O politickej strane

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov je vo všetkých bodoch volebného programu zameraná výhradne na zdravotnú a sociálnu oblasť. Navrhuje konkrétne riešenia každej skupiny sociálne znevýhodnených občanov. SZSZO pripravuje zmeny sociálneho systému a je pripravená ich presadiť v Parlamente SR a na komunálnej úrovni. SZSZO presadzuje myšlienky humanizmu v slovenskej politike.

O zakladateľovi

Zakladateľom strany je Ing. Ľubomír Kolárik, narodený 28. 8. 1966 v Nových Zámkoch. Po skončení štúdií pracoval 10 rokov ako vojak z povolania vo vojenskom letectve. Po skončení vojenskej činnej služby začal podnikať.

Od roku 2007 sa pri podnikaní venuje charite. Založil nadáciu, ktorá podporuje cudzie projekty, a tiež projekty jeho občianskeho združenia, ktoré poskytuje sociálne služby duševne chorým klientom. Vo voľnom čase sa venuje motorizmu, športu a mládeži ako tréner bojového umenia.

Kontakt

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Vajnorská 32
900 25 Chorvátsky Grob
Ing. Ľubomír Kolárik
Tel: 0905 127 176
E-mail: kolarik@szszo.sk

Autor: SZSZO

Tento príspevok bol vytvorený 22.7.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora SZSZO.


Komentáre

  1. Mária Matejová

    Sľuby sa sľubujú a už len blázni sa radujú. Som ešte viac skeptickejšia, že sa veci môžu pohnúť správnym smerom. Nikomu nezáleží na človeku na jeho trápení. Z prázdnych rečí ako sa hovorí sa človek nenaje, sú preňho len planou nádejou.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: