( SZSZO,  2)

„Jediný zlomok času,ktorý je nám daný a ktorý možeme naplniť užitočným, je prítomný okamih…“

Toto je moje vážne rozhodnutie založiť politickú stranu a brániť tak práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, ktorých sa v skutočnosti nemá kto zastať.Bolo motivované skutočnosťou, že denne som svedkom ako sa títo ľudia domáhajú svojich práv, ktoré im zaručuje Ústava SR ale aj Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nadriadený našim zákonom, ale je k nemu pristupované tak, ako keby neexistoval. On ale existuje.

Náš byrokratický aparát štátnych úradníkov, ktorí majú pomáhať zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom ich naopak ignoruje, zľahčuje ich často bezvýchodiskovú situáciu. Úradníci v mene štátu skrývajú svoje rozhodnutia za zlé zákony, ktoré tak radi poctivo dodržiavajú, aj keď by proti nim mali namietať a dávať podnety na ich zmenu. Takíto úradníci nemôžu zastávať funkcie, ktorých nesprávne vykonávanie častokrát ohrozuje zdravie i životy ľudí.

Nadobudol som presvedčenie, že zmenu toho nášho chorého zdravotného a sociálneho systému môže ovplyvniť len politická strana, ktorá bude mať výhradne sociálne zameranie. Strana, v ktorej všetky body volebného programu budú pomenovávať konkrétne riešenia každej skupiny sociálne znevýhodnených občanov a presadzovať ich na najvyššej možnej úrovni, a to je parlament SR.

Ľubomír Kolárik
zakladateľ strany SZSZO 

O politickej strane

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov je vo všetkých bodoch volebného programu zameraná výhradne na zdravotnú a sociálnu oblasť. Navrhuje konkrétne riešenia každej skupiny sociálne znevýhodnených občanov. SZSZO pripravuje zmeny sociálneho systému a je pripravená ich presadiť v Parlamente SR.

O zakladateľovi

Zakladateľom strany je Ing. Ľubomír Kolárik, narodený 28. 8. 1966 v Nových Zámkoch. Po skončení štúdií pracoval 10 rokov ako vojak z povolania vo vojenskom letectve. Po skončení vojenskej činnej služby začal podnikať. Od roku 2007 sa pri podnikaní venuje charite. Založil nadáciu Nadácia nová nádej, ktorá podporuje cudzie projekty, a tiež projekty jeho občianskeho združenia, ktoré poskytuje sociálne služby duševne chorým klientom. Vo voľnom čase sa venuje motorizmu, športu a mládeži ako tréner bojového umenia.

Kontakt

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
Vajnorská 32
900 25 Chorvátsky Grob
Ing. Ľubomír Kolárik
Tel: 0915 127 176
E-mail: kolarik@szszo.sk

Autor: SZSZO

Tento príspevok bol vytvorený 5.7.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora SZSZO.


Ekonomická poradňa

  1. Lenka Briliaková

    Pán Kolárik nam neodpovedá, nezdvíha telefon. Vyplaťte nám čo nám dlhujete. Faktúru máte, číslo účtu máte tak kde je problém?????Veď musite mať aj peniaze keď zakladate novu stranu nie? Či zas chcete okrádať ďalej – naivných ľudí ktorí ešte nevedie čo ste za človeka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Jerguš

    Jéda, takých čo nás nevyplatil je veľa. V podstate celý život žije z podvodu. Pre spoloťnost by bolo lepšie keby títo potkani zdochli.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.