Teória verejného sektora

Teória verejného sektora

(16.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Kolektívny záujem, ekonómia, subjekty a služby verejného sektora. Štát a jeho úlohy. Regulácia. Privatizácia. Trhové, netrhové a zmiešané statky.

Ekonomika a ekonómia

Ekonomika a ekonómia

(16.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o ekonomike a ekonómii. Definícia pojmu ekonomika a ekonómia, ekonomické systémy. Makroekonómia a mikroekonómia, odvetvia ekonomiky a ekonómie.

Smutná blondýnka - Európska únia a európska integrácia

Európska integrácia a Európska únia

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o Európskej únii. Orgány Európskej únie. História Európskej únie a dôvody pre vznik EÚ. Regionálna politika Európskej únie.

Milton Friedman - ekonóm. Vývoj a dejiny ekonomického myslenia

Ekonomické teórie od histórie po súčasnosť

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Vývoj dejín ekonomického myslenia, ekonomické teórie a ich predstavitelia. Fyziokratizmus, Klasická ekonómia, Monetarizmus, Smith, Ricardo, Keynes a ďalší.

Financie

Financie

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o financiách: Definícia pojmu financie, peňažné prostriedky a financie, peňažné vzťahy, javy a operácie, verejné a súkromné financie

Manažér pri prezentácii

Manažment

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

Marketing

Marketing

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o marketingu: Základné charakteristiky a úlohy marketingu. Marketingový mix. STEP analýza. Marketingové 4 P, 4 C, 7 O a 7 S.

Škola: sexi učiteľka ťa naučí

Všetko pre študentov SŠ a VŠ ekonomického smeru

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Prijímačky na strednú školu, testy, ťaháky, semestrálky, maturitné otázky, prijímačky na VŠ, prednášky, diplomové práce a vypracované štátnicové otázky.

Dopravné náklady

Medzinárodný obchod a dopravné náklady

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Teória alokácie (umiestnenia). Výroby orientované na dodávku, výroby orientované na trh a neorientované výroby. Splynutie tržných oblastí.

Doprava a preprava

Doprava a preprava

(15.10.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o doprave a preprave. Dopravné systémy, špedícia a zasielateľstvo, kamiónová doprava. Poistenie v doprave, dodacia parita, INCOTERMS a prepravné riziká. Subsystém informačného prenosu, nákladnej dopravy a osobnej dopravy.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.