Podnikanie, podnikateľ, podnik, projekt

Podnikanie

(16.08.2016, lucifuk) – Všetko o podnikaní: podnik, podnikanie, podnikateľ, typy podnikov, podnikateľské stratégie, podnikové hospodárstvo, malé a stredné podnikanie, firemné plány

ekonomika-ekonomia-chicago-mrakodrapy-centrum-downtown

Ekonomika a ekonómia

(01.08.2016, EuroEkonóm.sk) – Všetko o ekonomike a ekonómii. Definícia pojmu ekonomika a ekonómia, ekonomické systémy. Makroekonómia a mikroekonómia, odvetvia ekonomiky a ekonómie.

kurzy-burzy-kurz-euro-burza-usa-byk-socha-byka

Kurzy a burzy

(01.08.2016, EuroEkonóm.sk) – Kurzy eur a cudzích mien, kurzy a indexy komodít a derivátov. Burzové indexy online. Kurz eura online. Zlato, meď, platina, obilie, mäso, NASDAQ, NIKKEI…

manazer-manazment-manager-management

Manažment

(28.07.2016, EuroEkonóm.sk) – Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

poistenie-poistovnictvo-slimak-ulita

Poisťovníctvo a poistenie

(28.07.2016, petrik14) – Poisťovníctvo a poistné odvetvie. Typy poistných produktov. Likvidačná činnosť poisťovne. Marketingová činnosť poisťovní a vnútorná ekonomika poisťovní.

sluzby-kon-marketing-sluzieb-hlavice-mastal-pristresok

Služby

(28.07.2016, EuroEkonóm.sk) – Služby a vlastnosti služieb. Charakteristika a typy služieb. 5 kategórií trhovej ponuky služieb. Predaj služieb a marketingové stratégie firiem v službách.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.