riadenie-ludskych-zdrojov-pracovna-sila-spisska-nova-ves

Riadenie ľudských zdrojov – RĽZ

(dnes, EuroEkonóm.sk) – V konkurenčnom boji vyhráva tá organizácia, ktorá zamestnáva kvalitných a tvorivých pracovníkov. Riadenie ľudských zdrojov a nové prístupy v personalistike.

personalny-manazment

Personálny manažment

(dnes, EuroEkonóm.sk) – Personálny manažment, metódy personálneho manažmentu a nástroje personálneho manažmentu.

profesiografia-profesiogram-okruzna-jazda-elektricka

Profesiografia a profesiogram

(dnes, petrik14) – Metódy a fázy psychologickej profesiografie (Szarková, Pikala). Profesiografia, profesiogram, obsah, použitie, typy profesiogramov a trendy v profesiografii

zmena-manazment-zmien-honnecker-breznev-bratsky-bozk-smrti

Manažment zmien

(včera, lucifuk) – Zmena v organizácii býva spojená s rizikom, neochotou a odporom, je krokom do neznáma. Formy a príčiny zmien. Manažment zmien, úrovne, fázy realizácie zmien

dane-a-danova-sustava-slovenska-linecke-pecivo

Dane a daňová sústava

(včera, EuroEkonóm.sk) – Všetko o daniach a daňovej sústave, priame a nepriame dane, DPH a ostatné typy daní. Základ dane, sadzba dane, daňovník.

Ďalšie články na EuroEkonóm.sk

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Odporučíte?

Získajte 1 euro za príspevok

Publikujte semestrálku, článok alebo odborný text a získajte 1 euro za každý uverejnený príspevok. Podrobnosti nájdete na stránke Získajte 1 euro za príspevok.