Účtovníctvo a účtovnícke služby pre podnikateľov a firmy

Účtovné služby pre podnikateľov a firmy

(25.10.2016, EuroEkonóm.sk) – Prehľad účtovníckych služieb. Cenník služieb – ceny za vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a vypracovanie daňového priznania.

Odpisovanie dlhodobého majetku

Odpisovanie dlhodobého majetku

(20.10.2016, EuroEkonóm.sk) – Klasická a moderná koncepcia odpisovej politiky. Typy, odpisové metódy a funkcie odpisov. Odpisovanie majetku do roku 2015 a nové odpisovanie od 1.1.2015.

Oceňovanie dlhodobého majetku

Oceňovanie dlhodobého majetku

(20.10.2016, EuroEkonóm.sk) – Oceňovanie dlhodobého majetku vstupnou cenou a zostatkovou cenou. Obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena, cena obstarania a vlastné náklady.

Podnikové hospodárstvo, majetok podniku

Podnikové hospodárstvo

(20.10.2016, EuroEkonóm.sk) – Obežný a neobežný majetok a jeho štruktúra. Obstarávanie, oceňovanie, využívanie, opotrebovanie a odpisovanie majetku. Normovanie obežného majetku.

Jedovatý had predstavuje pre podnikateľa nezanedbateľné riziko

Riziko

(20.10.2016, EuroEkonóm.sk) – Členenie rizík, identifikácia, hodnotenie a meranie rizika. Ako znížiť podnikateľské riziko Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy. Rozhodovanie za rizika.

Stratégia a strategické plánovanie

Strategické plánovanie

(20.10.2016, EuroEkonóm.sk) – Strategický plán a kroky jeho tvorby. Finančné plánovanie, plánovanie výroby a personálne plánovanie. Strategické rozhodovanie a metóda STRANDIN.

Technická norma a metodika k diplomovej práci

Diplomová práca – Technická norma a metodika

(19.10.2016, EuroEkonóm.sk) – Technická norma a metodika k diplomovej alebo bakalárskej práci. Ako správne napísať diplomovú prácu: formálna stránka, citácie, zdroje, odkazy, obsah…

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.