Adam Smith

Klasická politická ekonómia a Adam Smith

(26.02.2017, Marcelka18) – Predstavitelia klasickej školy politickej ekonómie pojali politickú ekonómiu ako vedu o tvorbe a rozdeľovaní bohatstva. Dielo: Bohatstvo národov, Adam Smith

Vypracované testy pre študentov OA, ekonomických a odborných škôl

Prijímačky na strednú školu 2017

(26.02.2017, EuroEkonóm.sk) – Testy na prijímačky 2017 na stredné školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický a nemecký jazyk, matematika a ďalších + organizačné informácie.

Škola: sexi učiteľka ťa naučí

Všetko pre študentov SŠ a VŠ ekonomického smeru

(26.02.2017, EuroEkonóm.sk) – Prijímačky na strednú školu, testy, ťaháky, semestrálky, maturitné otázky, prijímačky na VŠ, prednášky, diplomové práce a vypracované štátnicové otázky.

Vypracované testy pre študentov OA, ekonomických a odborných škôl

Maturitné otázky

(26.02.2017, EuroEkonóm.sk) – Maturitné otázky pre študentov obchodných akadémií a iných odborných škôl. Vypracované otázky z predmetov ekonomika a slovenský jazyk a literatúra.

Marketing nákupu a jeho etapy

Marketing nákupu a jeho etapy

(26.02.2017, Ivana) – Etapy marketingu nákupu: analýza potrieb, klasifikácia nákupov, voľba trhu, vizualizácia portfólia, nákupný mix, plán nákupu, nákupné rokovanie.

Organizačná štruktúra podniku

Organizačná štruktúra obchodnej firmy

(26.02.2017, Ivana) – Typy organizačných štruktúr: jedoduchá, funkcionálna, objektová, divizionálna, holdingová a sieťová organizačná štruktúra.

Marketingové kanály a e-commerce

Marketingové kanály a e-commerce

(26.02.2017, simonetkas1) – E-commerce (elektronické obchodovanie). Budúce prínosy e-commerce. Výhody a nevýhody nakupovania cez Internet. Riadenie marketingového kanálu a konflikty.

Marketingový manažment

Marketingový manažment

(26.02.2017, EuroEkonóm.sk) – Všetko o marketingovom riadení: Ciele, úlohy a analýzy marketingového manažmentu. Segmentácia, vývoj nových produktov, trhy, dopyt a životný cyklus výrobkov

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.