Distribučné kanály

Distribučné kanály

(07.09.2017, EuroEkonóm.sk) – Distribučné kanály a ich funkcie.Tradičná a systémová koncepcia chápania distribučných kanálov.

Distribúcia

Distribúcia a pohľady na distribúciu

(07.09.2017, EuroEkonóm.sk) – Čo je distribúcia? Distribúcia je súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov spotrebiteľovi, vytvorenie a riadenie prevozu produktu.

Distribúcia a cenový mix

Distribúcia a cenový mix

(07.09.2017, EuroEkonóm.sk) – Vzťah distribúcie a cenového mixu. Cenové väzby, obchodnícke cenové väzby a spotrebiteľské cenové väzby. Výška rabatu v distribučnom kanáli.

Rozhodovanie o distribučnej politike

Rozhodnutie o distribučnej politike

(07.09.2017, EuroEkonóm.sk) – Čo podmieňuje rozhodovanie o distribučnej politike? Faktory vzahujúce sa na produkt, na firmu a jej konkurenciu, na sprostredkovateľov a spotrebiteľov.

Distribúcia

Distribúcia

(07.09.2017, EuroEkonóm.sk) – Distribúcia a distribučné kanály. Fyzická distribúcia, produktový mix a životný cyklus. Distribučná politika a distribučný systém.

Znalecký posudok na nehnuteľnosť

Znalecké posudky jednoducho a pohodlne

(29.08.2017, Inzercia) – Znalecký posudok je dokument používaný pri predaji a kúpe nehnuteľnosti. Znalec v ňom určuje hodnotu nehnuteľnosti. Načo je to ale celé potrebné?

Nehnutelnosť a znalecký posudok

Ako získať kvalitný znalecký posudok

(18.07.2017, Inzercia) – Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti je potrebné doložiť ako nevyhnutnú súčasť dokumentácie aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie trvá viac ako týždeň.

Ako využiť bežný účet naplno?

Ako využiť bežný účet naplno?

(26.06.2017, Inzercia) – Na Slovensku vďaka obyčajnému bežnému účtu zvládnete oveľa viac, než len bezkontaktné platby, SMS výbery z bankomatov či posielanie peňazí z mobilu.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.