( Miki,  6)

Manažment času

Začínajúce firmy to nemajú ľahké. Obmedzené personálne kapacity, obvykle len malý rozpočet a k tomu všetkému aj nestála klientela. Pod vplyvom týchto okolností môže finančný manažment hneď na začiatku poriadne utrpieť. Podľa čoho spoznáte prvé problémy vo finančnom riadení a čo s tým môžete robiť?

Riadenie cash-flow

Dôsledné riadenie cash-flow je pre každú firmu dôležitým predpokladom na plnenie svojich finančných záväzkov a taktiež aj ďalší rast. Platby za tovar, nájomné, splácanie pôžičky, lízingových splátok a celkovo držanie kroku so všetkými režijnými nákladmi. K tomu ešte pridajme platby od zákazníkov, ktoré môžu prichádzať buď pravidelne, alebo nárazovo, prípadne v tom horšom prípade aj s výrazným omeškaním. Začiatky nebývajú ľahké a je toho veľa, čo treba podchytiť, od nastavenia prvotných procesov, cez vytvorenie web stránok až po samotné vybavovanie prvých zákaziek.

Cash-flow tak v návale iných povinností a pri počiatočnej eufórii môže ľahko ujsť vašej pozornosti. Nuž a podľa nižšie uvedených znakov spoznáte, že sa vám finančný manažment vymyká spod kontroly.

Signály, že váš finančný manažment vo firme zlyháva

Rozpoznanie, že finančný manažment vo vašej firme zlyháva, vyžaduje pozornosť k viacerým signálom. Tieto signály môžu byť rôzne, od základných finančných ukazovateľov po zložitejšie problémy s cash flow. Tu je niekoľko kľúčových indikátorov, na ktoré by ste mali byť pozorní:

 1. Nedostatočný cash flow: Ak vaša firma pravidelne čelí problémom s likviditou, teda máte problémy pokrývať bežné výdavky alebo financovať operácie, je to jasný znak, že váš finančný manažment potrebuje zlepšenie.
 2. Vysoké úrovne dlhu: Ak sa vaša firma spolieha príliš veľa na dlh na financovanie svojej činnosti alebo expanzie a má problémy s jeho splácaním, je to ďalší alarmujúci signál.
 3. Nekonzistentné alebo negatívne zisky: Ak vaša firma vykazuje nepravidelné zisky alebo dokonca straty počas dlhšieho obdobia, je potrebné prehodnotiť vašu obchodnú stratégiu a finančné plánovanie.
 4. Problémy s inventúrou: Veľké množstvo nepredaných zásob môže naznačovať problémy s predpoveďou dopytu alebo cenotvorby, čo môže viesť k finančným stratám.
 5. Nedostatočné finančné plánovanie a analýza: Ak vaša firma nevenuje dostatočnú pozornosť finančnému plánovaniu, predpovediam a analýze, môže to viesť k nesprávnym rozhodnutiam a stratám.

Platobná morálka vašich klientov je veľmi nízka

Mohlo by sa zdať, že neplatenie faktúr načas je u nás národným športom, no s takýmto argumentom sa určite neuspokojte. Ak vám načas platí iba minimum zákazníkov, niekde je chyba. Pri neskorom prijímaní platieb totiž trpí práve váš cash-flow a môže spôsobiť tzv. druhotnú platobnú neschopnosť. Faktúry preto odosielajte zákazníkom vždy načas, ideálne čo najskôr a zároveň si nastavte procesy tak, aby boli vaši zákazníci upozornení ešte pred dátumom splatnosti.

Zadĺženosť rastie bez toho, aby rástli aj príjmy

Rovnako ako v prípade osobných financií, aj pri firme je potrebné dôsledne sledovať stranu aktív, pasív a tiež rozlišovať, čo je „prospešný“ dlh a čo je naopak len rozmarom, ktorý firme neprinesie žiadnu výhodu. Pochopiteľne, ak zariaďujete kanceláriu, načerpať inšpiráciu môžete aj v Centrum bývania New Living Center, pričom pri zariaďovaní priestorov určených na podnikanie ide o odôvodnené výdavky. Zadĺženosť ale môže rásť aj z toho dôvodu, že pre nezvládnutý finančný manažment nezvládate plniť svoje záväzky, a to už je samo o sebe predzvesťou veľkých problémov.

Používate vlastné financie na splácanie záväzkov firmy

Do tretice je dôležitým varovným znamením, ak začnete vlastnými peniazmi „dotovať“ svoje podnikanie. Pochopiteľne, pri rozbehu nejde o nič nezvyčajné, no nezabúdajte, že firma je na to, aby generovala zisk. Vždy majte preto financie oddelené zvlášť a nenechajte zájsť situáciu tak ďaleko, aby ste firmu museli zachraňovať peniazmi zo súkromného účtu.

Spôsobov, ako zefektívniť finančný manažment je viacero, no univerzálne rady v tomto smere často nemusia fungovať, pretože každá firma je jednoducho iná. Dôležitou pomocou môže byť aj daňové poradenstvo Crowe, vďaka ktorému vás výška daní ani zmeny v daňovej legislatíve neprekvapia.

Ako riešiť problémy finančného manažmentu?

Ak spozorujete niektorý z týchto problémov vo vašej firme, tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali urobiť:

 • Revízia finančného plánovania a rozpočtovania: Prehodnoťte vaše finančné ciele, strategie a rozpočty. Uistite sa, že sú realistické a odzrkadľujú aktuálnu situáciu a trhové podmienky.
 • Zlepšenie cash flow manažmentu: Optimalizujte svoje procesy fakturácie a vymáhania pohľadávok, zlepšite manažment zásob a prehodnoťte vaše výdavky.
 • Reštrukturalizácia dlhu: Ak je to možné, prenegocujte podmienky existujúcich dlhov alebo zvážte konsolidáciu dlhu za lepších finančných podmienok.
 • Optimalizácia nákladov a efektívnosť: Identifikujte oblasti, kde môžete znížiť náklady bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo váš biznis. Zamerajte sa na zvyšovanie efektívnosti a produktivity.
 • Zlepšenie finančnej analýzy a reportingu: Investujte do lepších nástrojov pre finančnú analýzu a reporting, aby ste mohli lepšie pochopiť finančnú situáciu vašej firmy a rýchlejšie reagovať na problémy.
 • Poradenstvo a školenie: Zvažte získanie externého poradenstva od finančných odborníkov alebo investujte do školenia pre váš finančný tím, aby zlepšil svoje zručnosti a znalosti.

Je dôležité reagovať rýchlo a efektívne, keď zistíte, že váš finančný manažment zlyháva, aby ste predišli vážnejším problémom a zabezpečili dlhodobú udržateľnosť vašej firmy.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 23.3.2023 a aktualizovaný 10.4.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Ekonomická poradňa

 1. Michal Valica

  Aké sú varovné signály zlyhania finančného manažmentu?

 2. Kristian Chudjak

  Medzi signály patria nízka platobná morálka klientov, rast zadĺženosti bez nárastu príjmov, a používanie osobných financií na splácanie záväzkov firmy.

 3. Lukas Mikula

  Je vždy negatívne používať osobné financie na podporu firmy?

 4. Kazimir Kolar

  Nie vždy; v raných fázach môže byť toto bežná prax, avšak dlhodobo by firma mala byť schopná generovať dostatok príjmov samostatne.

 5. Diana

  Môže byť rýchle rozširovanie firmy skôr signálom zlého finančného manažmentu?

 6. Miroslav

  Rýchle rozširovanie môže byť riskantné bez stabilného finančného základu a môže viesť k financiám, ktoré sú ťažko udržateľné dlhodobo.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.