( Kusaj,  0)

Manažment času

Začínajúce firmy to nemajú ľahké. Obmedzené personálne kapacity, obvykle len malý rozpočet a k tomu všetkému aj nestála klientela. Pod vplyvom týchto okolností môže finančný manažment hneď na začiatku poriadne utrpieť. Podľa čoho spoznáte prvé problémy vo finančnom riadení a čo s tým môžete robiť?

Dôsledné riadenie cash-flow je pre každú firmu dôležitým predpokladom na plnenie svojich finančných záväzkov a taktiež aj ďalší rast. Platby za tovar, nájomné, splácanie pôžičky, lízingových splátok a celkovo držanie kroku so všetkými režijnými nákladmi. K tomu ešte pridajme platby od zákazníkov, ktoré môžu prichádzať buď pravidelne, alebo nárazovo, prípadne v tom horšom prípade aj s výrazným omeškaním. Začiatky nebývajú ľahké a je toho veľa, čo treba podchytiť, od nastavenia prvotných procesov, cez vytvorenie web stránok až po samotné vybavovanie prvých zákaziek.

Cash-flow tak v návale iných povinností a pri počiatočnej eufórii môže ľahko ujsť vašej pozornosti. Nuž a podľa nižšie uvedených znakov spoznáte, že sa vám finančný manažment vymyká spod kontroly.

Platobná morálka vašich klientov je veľmi nízka

Mohlo by sa zdať, že neplatenie faktúr načas je u nás národným športom, no s takýmto argumentom sa určite neuspokojte. Ak vám načas platí iba minimum zákazníkov, niekde je chyba. Pri neskorom prijímaní platieb totiž trpí práve váš cash-flow a môže spôsobiť tzv. druhotnú platobnú neschopnosť. Faktúry preto odosielajte zákazníkom vždy načas, ideálne čo najskôr a zároveň si nastavte procesy tak, aby boli vaši zákazníci upozornení ešte pred dátumom splatnosti.

Zadĺženosť rastie bez toho, aby rástli aj príjmy

Rovnako ako v prípade osobných financií, aj pri firme je potrebné dôsledne sledovať stranu aktív, pasív a tiež rozlišovať, čo je „prospešný“ dlh a čo je naopak len rozmarom, ktorý firme neprinesie žiadnu výhodu. Pochopiteľne, ak zariaďujete kanceláriu, načerpať inšpiráciu môžete aj v Centrum bývania New Living Center, pričom pri zariaďovaní priestorov určených na podnikanie ide o odôvodnené výdavky. Zadĺženosť ale môže rásť aj z toho dôvodu, že pre nezvládnutý finančný manažment nezvládate plniť svoje záväzky, a to už je samo o sebe predzvesťou veľkých problémov.

Používate vlastné financie na splácanie záväzkov firmy

Do tretice je dôležitým varovným znamením, ak začnete vlastnými peniazmi „dotovať“ svoje podnikanie. Pochopiteľne, pri rozbehu nejde o nič nezvyčajné, no nezabúdajte, že firma je na to, aby generovala zisk. Vždy majte preto financie oddelené zvlášť a nenechajte zájsť situáciu tak ďaleko, aby ste firmu museli zachraňovať peniazmi zo súkromného účtu.

Spôsobov, ako zefektívniť finančný manažment je viacero, no univerzálne rady v tomto smere často nemusia fungovať, pretože každá firma je jednoducho iná. Dôležitou pomocou môže byť aj daňové poradenstvo Crowe, vďaka ktorému vás výška daní ani zmeny v daňovej legislatíve neprekvapia.

Autor: Kusaj

Tento príspevok bol vytvorený 23.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Kusaj.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.