( Tomáš Černaj,  0)

Peňažný denník

Pozrite si ďalšie denníky: Denník branca, Denník vysokoškoláka, Denník lyžiara, Denník cestovateľa, Denník budúceho vojaka, Denník strojopisca a Peňažný denník.

Denník lyžiara, Denník cestovateľa, Denník branca a len nedávno uverejnený Denník budúceho vojaka. Vraj sa vám páčili. Tak sme pre vás v starej zaprášenej truhlici našli:

Začiatočné a druhé stavy

Fero z horného konca má na účte 600 korún, ktoré zarobil na fuške na píle. Jožo síce nemá na účte nič, ale domá v šope má traktor a 40 kubíkov dreva. A ešte má ženu v druhom stave, ale tú tají.

Operácie za účtovné obdobie

 1. Fero požičal susedovi Ďulovi 250,- Sk (bez akejkoľvek dane) na reprezentačné výdavky.
 2. Ďula sa veru dobre reprezentoval: polovicu prepil a druhú polovicu kdesi stratil. (Nevie kde, poisťovňa odmieta uhradiť škodu.)
 3. Fero nakúpil do zásoby dva kartóny cenných papierov (400 útržkov v jednom kotúči).
 4. Jožova žena dala svojmu mužovi po dlhom naliehaní 100 korún na pivo. Už sa s nimi rozlúčila. (Účtuje sa ako nevymožiteľná pohľadávka.)
 5. Pri bitke na stretnutí členov družstva Ďulov spoločník Štefan utŕžil 2 bodné rany a 1 zlomenú nohu. (Tržby – učt. skupina 60)
 6. Štefan dostal od VŠZP 70,- Sk – príplatok na zakúpenie barlí. (účet 632 – Príplatky na barle)
 7. Za získané peniaze kúpili Štefan a Ďula detskú písmenkovú tlačiarničku na tlačenie vlastných akcií.
 8. Predaj akcií starým babkám na nedeľnom trhu pri kaplnke.
 9. Ďula prehral súd. Úhrada súdnych trov štátu (suma 4050,- Sk) za protizákonné tlačenie a predaj CP.
 10. Jožo prijal návštevu, bratranca z Ameriky, ktorý je závislý na heroíne (Príjmy zo závislej činnosti).
 11. Fero dal synom, ktorí hrajú v hudobnej skupine, peniaze na struny (Pôžičky členom v skupine).
 12. Dedina urobila zbierku pre Somálcov (Umelecké diela a zbierky).
 13. Štefan našiel na ceste peňaženku (Peniaze na ceste).
 14. Chlapi sa v bare pochytili a začali si vybavovať účty (221 – Barové účty).
 15. Jožo doniesol domov výplatu. Jeho žena ju ihneď dala do nedeliteľného fondu (účet 422).
 16. Prišla faktúra s podpisom pána farára. Požaduje úhradu sumy za uskutočnené služby (božie).
 17. Štefana ráno seklo v krížoch a celý deň sa nevedel hnúť. Daňováci mu vyrúbali daň z nehnuteľnosti.
 18. Jožo dal starú Škodu 105 do šrotu. (Účtujeme mínusovým zápisom na účte Manká a Škody.)
 19. Ďulovci zobrali do podnájmu bezdomovca (Záväzky z podnájmu – 474).
 20. Išiel okolo starý Frčka. Spýtal sa, či sa darí. Odpovedali mu: Darí, Frčka, darí. (účet 543 – Dary)

Pozrite si ďalšie denníky: Denník branca, Denník vysokoškoláka, Denník lyžiara, Denník cestovateľa, Denník budúceho vojaka, Denník strojopisca a Peňažný denník.

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 5.12.2021. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.


Zdroje a literatúra

 • Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: