( Miki,  0)

Distribúcia

Distribučná logistika

Distribučná logistika je súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie distribúcie – je spojovacím článkom medzi výrobou a spotrebou. Zaoberá sa distribúciou hotových výrobkov z výstupných skladov na odbytový trh.

Cieľom distribučnej logistiky je dodať správny tovar na správne miesto, v určenom množstve, v požadovanej kvalite a čase pri dodržaní vzťahu medzi mierou obsluhy zákazníka a logistickými nákladmi.

Podstata a štruktúra distribučných systémov

Distribučný systém

 • je súhrn všetkých distribučných orgánov, ktoré sú zapojené do procesu distribúcie určitého produktu so vzájomnými vzťahmi a väzbami,
 • je to teda tovarovo orientovaná obchodná alebo distribučná reťaz (kanál) od prvého po posledný článok distribučného procesu.

Štruktúra distribučných systémov – je daná územným usporiadaním skladov a ich oblastí zásobovania. Z toho hľadiska rozlišujeme:

 1. vertikálnu štruktúru – určuje počet skladových stupňov a vzťahy materiálového toku medzi stupňami,
 2. horizontálnu štruktúru – týka sa vybudovania jednotlivých skladov určitého stupňa. Počet centrálnych resp. oblastných skladov by mal byť malý, inak sa stráca racionalizačný efekt.

Distribučné stratégie

 1. stratégia riadenia zásob – určuje veľkosť skladov, objem zásob, frekvenciu a veľkosť dodávok pre doplnenie zásob v skladoch,
 2. dodávateľská stratégia – určuje, ktorý odberateľ, z ktorého skladu má byť zásobovaný alebo aká veľkosť objednávok má byť expedovaná a z ktorého skladu.

Distribučné stratégie podľa dĺžky reťazca

 1. priama distribúcia
  • väčšinou len jeden distribučný stupeň (výrobca – zákazník),
  • pre výrobky s vysokými požiadavkami na služby,
 2. nepriama, postupná distribúcia
  • niekoľko distribučných stupňov (výrobcovia – veľkoobchod – maloobchody – zákazníci),
  • pre rozsiahle regióny, pre veľké skupiny zákazníkov, v období rastu a stagnácie.

Distribučné stratégie podľa rozsahu reťazca

 1. exkluzívna distribúcia – obmedzený počet predajných miest
  • pre veľmi drahé výrobky,
  • pre obmedzené skupiny zákazníkov s vysokými požiadavkami na úroveň predaja,
  • pre výrobky s extrémnymi nárokmi na služby,
 2. výberová distribúcia – špecializované predajne
  1. pre tovar hromadnej spotreby s vyššími nárokmi na služby,
  2. pre výrobky so špecializovaným použitím,
 3. extenzívna distribúcia – veľké množstvo predajní
  • pre tovar hromadnej spotreby s nízkymi nárokmi na služby.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2023 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.