( Bc. Januska,  0)

Kategórie operácií Eurosystému

Kategórie operácií Eurosystému na voľnom trhu rozdeliť na:

  1. Hlavné refinančné operácie
  2. Dlhodobejšie refinančné operácie
  3. Dolaďovacie obchody
  4. Štrukturálne obchody

Hlavné refinančné operácie

Hlavné refinančné operácie zohrávajú pri dosahovaní cieľov operácií Eurosystému na voľnom trhu kľúčovú úlohu. Ide o obchody na zvýšenie likvidity. Sú vykonávané v týždennej periodicite a majú splatnosť do jedného týždňa. Realizujú ich národné centrálne banky prostredníctvom štandardných tendrov.

Dlhodobejšie refinančné operácie

Cieľom dlhodobejších refinančných operácií Eurosystému je dosiahnutie dostatočného refinancovania finančného sektora na dlhšie obdobie. najčastejšie formou štandardných tendrov s pohyblivou úrokovou mierou. Európska centrálna banka oznamuje objem obchodu, ktorý má byť umiestnený. Sú to reverzné operácie na dodanie Hlavnými charakteristikami sú zvýšenie likvidity, mesačná periodicita, splatnosť 3 mesiace, uskutočňujú ich národné centrálne banky.

Dolaďovacie obchody

Hlavným cieľom dolaďovacích obchodov je riadiť likviditu a usmerniť úrokové sadzby, hlavne zmiernenie nečakaných výkyvov likvidity trhu. Charakteristickými črtami sú zvýšenie alebo zníženie likvidity, bez periodicity, bez štandardizovanej splatnosti, zvýšenie likvidity: rýchle tendre, zníženie likvidity: dvojstranné obchody. Najčastejšie ich vykonávajú národné centrálne banky. Rada guvernérov európskej centrálnej banky môže ohraničiť počet zmluvných strán.

Štrukturálne reverzné obchody

Štrukturálne reverzné obchody znamenajú ovplyvňovanie štrukturálnej pozície finančného sektora voči Eurosystému. Vykonávajú sa prostredníctvom emisie dlhových certifikátov, reverzných obchodov a priamych obchodov. Charakteristickým znakom sú obchody na zvýšenie likvidity, periodicita pravidelná i nepravidelná, Ich splatnosť nemusí byť výhradne štandardizovaná. Realizujú ich národné centrálne banky.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 18.8.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.