( Inzercia,  0)

CDCP SR aj v minulom roku dosiahol pozitívny hospodársky výsledok

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) skončil svoje hospodárenie aj roku 2021 s pozitívnym výsledkom. A to aj napriek viacerým obmedzeniam, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19. Zisk po zdanení bol vo výške 6,04 miliónov EUR. Výrazný vplyv na hospodársky výsledok malo rozpustenie rezerv na dlhotrvajúce súdne spory, ktoré sa depozitáru postupne darí eliminovať.

Centrálny depozitár cenných papierov SR dosiahol druhý najlepší hospodársky výsledok za posledné roky. „Uplynulý rok 2021 môžeme v mnohých ohľadoch považovať  pre centrálny depozitár za rovnako náročný, ako aj úspešný a zlomový. Prekonali sme hranicu 100 miliárd EUR v objeme zaknihovaných cenných papierov. Dosiahli sme hospodársky výsledok po zdanení, vo výške 6,04 miliónov EUR. Môžeme tak opäť, aj v tomto roku, vyplatiť dividendy nášmu akcionárovi, Burze cenných papierov v Bratislave,“ konštatuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP SR.

CDCP SR aj v minulom roku dosiahol pozitívny hospodársky výsledok

CDCP SR aj v minulom roku dosiahol pozitívny hospodársky výsledok

Medziročný vývoj hospodárskeho výsledku bol ovplyvnený poklesom výnosov o 16 percent. V roku 2021 výnosy najviac ovplyvnili tržby za vlastné výkony, ktoré medziročne poklesli o 15 percent. Rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach sú tržby za vlastné výkony najvýraznejšie ovplyvnené výnosmi za evidenčné služby emitentom zaknihovaných cenných papierov, výnosmi za vedenie účtu majiteľa cenných papierov a obchodnými službami emitentom listinných cenných papierov. Tieto tri skupiny tržieb spolu tvoria 83 percent celkových výnosov CDCP. V roku 2021 pokračoval centrálny depozitár aj v znižovaní celkových nákladov, tu došlo k poklesu o jedno percento.

„V budúcnosti bude hospodársky výsledok ovplyvňovať výrazný úbytok účtov majiteľa, ktoré CDCP SR eviduje pre fyzické osoby. Musíme reflektovať nielen na krízu spôsobenú vírusom COVID-19 a byť pripravení na zmeny prostredia, ktoré súčasná kríza prinesie, ale aj na vývoj prostredia v oblasti poskytovania post-obchodných služieb. Tie sú charakterizované vysokým harmonizačným tlakom zo strany Európskych inštitúcií na poskytovanie čoraz väčšieho rozsahu služieb štandardizovaným spôsobom,” konštatuje  Martin Wiedermann.

Dôležitým faktorom budúcnosti je aj aplikácia moderných trendov v informačných technológiách, napr. robotizácia, DLT a blockchain, alebo umelá inteligencia, smerovaná do oblasti poskytovania post-obchodných služieb. V neposlednom rade budú na centrálny depozitár vplývať aj špecifiká domáceho kapitálového trhu, nízky záujem emitentov akcií o ich vstup na regulovaný trh, neštandardný spôsob výkonu niektorých služieb a vysoká nákladovosť infraštruktúry, vzhľadom na nízku možnosť uplatnenia úspor z rozsahu. „Našou ambíciou do budúcnosti je zvládnuť všetky tieto prekážky a stať sa jednou z najlepších finančných inštitúcií na Slovensku,“ uzatvára Martin Wiedermann.


Zdroje a literatúra

  • Tlačová správa CDCP SR, a.s.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.