(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Tovaroznalectvo – náuka o tovare. Predmetom jeho skúmania je úžitková hodnota tovaru. Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý uspokojuje ľudské potreby.

Dôležitým článkom marketingových informačných systémov sú pracovníci, ktorí prevádzajú marketing. Dôležitou vlastnosťou marketingu okrem všeobecných vlastností je dokonalá znalosť výrobku, s ktorým sa pracuje v marketingu. V priamej aplikácii marketingu je nutné povedať, že pracovník prevádzajúci marketing produktu musí poznať všetky jeho detaily. Prezentácia predstavuje pre zákazníka prvý dojem. Pre zákazníka je veľmi dôležité detaily o produkte, akou technológiou výroby bol výrobok vyrobený, kde bol vyrobený, aké má vlastnosti, akým technickým skúškam bol podrobený, t.j. jeho profilácia technických charakteristík. Nesmie sa stať, aby vďaka štúdií o výrobku zákazník vedel o produkte viac ako marketingový pracovník. Zákazník môže stratiť záujem o výrobok, ak mu nedokáže marketingový pracovník odpovedať na otázky o výrobku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 3.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Jozef

    TVZ je dobrá vec lebo vieš čo je dobré a čo je zlé!!!!!!!!!!!!!!
    proste všetko o výrobkoch::::::::::

Pridaj komentár