( petrik14,  0)

Metóda 5S patrí medzi jednu z japonských metód, ktorá bola v rozličných verziách postupne aplikovaná na celom svete v organizáciách. Japonské továrne sú totiž známe svojou čistotou a usporiadanosťou, pretože japonské podniky sa snažia vštiepiť svojim robotníkom zmysel pre zodpovednosť a disciplínu.

Metóda 5S je založená na predpoklade, že organizácia má dodržiavať určité podmienky ako sú poriadok, čistota, štandardizácia a disciplína na pracovisku, pretože tieto pravidlá patria sú dôležité na produkciu vysokokvalitných výrobkov a služieb. Ak organizácia dodržiava dané podmienky, je potom charakterizovaná minimálnym alebo žiadnym odpadom a vysokou produktivitou.

Cieľ metódy 5S

Cieľom metódy 5S je udržiavať na pracovisku iba to, čo je tam potrebné a na miestach, ktoré sú na to určené, pretože zlé podmienky na pracovisku umožňujú vznik, či nárast všetkých druhov strát. Patria tu zbytočné pohyby z dôvodu vyhnutia sa prekážkam, straty času pri hľadaní potrebných položiek, oneskorenia z dôvodu zlej kvality, porúch zariadení a iných nezhôd. Základným krokom každého programu pracoviska je vytvorenie dobrých pracovných podmienok, ktoré sa zameriavajú na zaistenie kvality logistického systému.

Západný svet si v poslednej dobe začal uvedomovať dôležitosť metódy 5S resp. 6S (o metóde 6S nájdete viac informácií v článku Metóda 6S), hoci niektoré organizácie využívali vo svojich postupoch niektoré aspekty 5S bez toho, aby vedeli o existencii tejto metódy.

Základom štíhlej výroby je štíhle pracovisko. Jeho rozloženie udáva pohyby, ktoré musia pracovníci denne vykonať. Od ich pohybov sa potom odvíja mimo iné spotreba času, výrobná kapacita či výkonové normy. Ku štíhlemu pracovisku bezpodmienečne patrí rešpektovanie zásad 5S, vizualizácie a taktiež totálne produktívnej údržby.

Definícia metódy 5S

V tejto časti uvedieme rôzne definície metódy 5S, tiež jednu definíciu zahraničnú a vlastné definovanie.

„Metóda založená na piatich princípoch, pomocou ktorých ide získať a udržať čisté a organizované pracovisko. Medzi tieto princípy patrí seiri, seiton, seiso, sieketsu a shitsuke.“[1]

„5S označuje 5 základných princípov pre dosiahnutie trvale čistého, prehľadného, organizovaného a disciplinovaného pracoviska a kompetentných pracovníkov.“[2]

„5S je metodika pre elimináciu plytvania na pracovisku. Je to súhrn základných krokov pre elimináciu plytvania na pracovisku, základný predpoklad pre zlepšovanie a súčasť niektorých ďalších metodík a konceptov (Kaizen, TPM, Štíhly podnik…). V hierarchii štíhlej výroby patrí do oblastí štandardizácie procesov a štíhleho pracoviska.“ (Burieta, 2007)

„5S is a Japanese methodology for workplace organization. As the name implies, it is a five-step technique for changing the mindsets of the staff and involving the entire organization in improvements. To some, this methodology may appear to be a housekeeping approach, but it actually delivers much more.“[3]

Japonský manažment

Viac sa o japonskom manažmente dočítate v článku Japonský manažment a jeho aplikácia v praxi. Praktický príklad nájdete v článku Praktická aplikácia Kaizen v konkrétnom podniku.

Záver

5S je japonská metóda navrhnutá pre pracoviská v organizáciách. Názov už napovedá, že sa jedná o 5 krokov techniky na zmenu myslenia zamestnancov a zahrňuje celú organizáciu na jej zlepšenie. Pre niektorých sa táto metóda javí ako prístup, upratovanie, ale v skutočnosti ponúka oveľa viac.

Podľa nás metóda 5S je japonská metóda, ktorá predstavuje súbor štandardov, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie poriadku, efektivity práce a tiež disciplíny na pracovisku. Metóda 5S sprehľadňuje a zjednodušuje pracovisko.

[1] MAŠÍN, I. 2005. Výkladový slovník průmyslového inženýrství a štíhlé výroby. 2.vydanie. Liberec: Institut technologií a managementu, 2005. 106 s. ISBN 80-903533-1-2. s. 95.

[2] MAŠÍN, I. – VYTLAČIL, M. 2000. TPM: management a praktické zavá-dění. 1. vydanie. Liberec: Institut průmyslového inženýrství, 2000. 246 s. ISBN 80-902235-5-9. s. 114.

[3] SARKAR, D. 2006. 5S for Service Organizations and Offices. USA : ASQ Quality Press, 2006. 128 s. ISBN 978-0-87389-677-1. s. 1.

Autor: petrik14

Tento príspevok bol vytvorený 12.4.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora petrik14.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.