(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V posledných desaťročiach vplyvom zmeny informačných technológií výrazne vzrástla kvantita, kvalita a dostupnosť informácií. Elektronické meranie sledovania televízneho vysielania, snímanie čiarového kódu produktov a mikropočítače vo vzájomnej súčinnosti umožňujú skúmať vzťahy medzi nákupom a sledovaním televíznej reklamy. Z hľadiska marketingového výskumu sa nemenej významným fenoménom stal internet, ktorý reprezentuje prakticky nevyčerpateľný zdroj informácií. Tieto možno deliť na sekundárne a primárne, z hľadiska dostupnosti na voľne dostupné a poskytované formou platených služieb. Informačná revolúcia vytvorila možnosť na presnejšie posúdenie vplyvu alternatívnych marketingových stratégií na predaj produktov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 20.9.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár