(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Japonský manažment
– vychádza z dvoch koreňov:
1. japonský – japonská skupinová etika
– konfucionizmus – skupinová harmónia, skupinové ciele sa presadzujú pred individuálnymi.
– budhizmus – prekonanie seba samého
– šintoizmus – spolupatričnosť so svojím národom
2. euroamerický
– pred 1. svetovou vojnou čerpali veľa z Taylorizmu, Fordizmu a Toyotizmu.
– po 2. svetovej vojne si Japonci najali 3 známych manažérov, ktorí ich mali učiť:
DEMING – otázky riadenia kvality výroby a výrobku,
JURAN – systém zásobovania Just In Time, menšie náklady na skladovanie,
DRUCKER – marketingová koncepcia riadenia firmy.

Znaky jap. man.
1. celoživotné zamestnanie – dôraz sa kladie na zabránenie prechodu ku konkurencii, návrat vynaložených nákladov na zaškolenie, po skončení zamestnania odchádza do dôchodku a nepracuje v žiadnej inej firme.
2. odmeňovanie a služobný postup – uplatňuje sa princíp seňority, t.z. po dosiahnutí určitého veku a skúseností sa zvyšuje mzda a zvyšuje sa možnosť dosiahnutia pracovného postupu
3. postavenie odborov – vertikálne – odbory vznikajú súčasne s podnikom ako nápomocný orgán.

Japonský systém riadenia uplatňuje tzv. RINGI SYSTÉM (botton up). Zdola nahor. Znamená to, že k otázkam sa vyjadruje roboš zdola, ide to nahor, kde sa to rozpracuje a vráti naspäť k robošovi.

Teória Z – OUCHI – predstavuje vybrané japonské manažérske praktiky adaptované do prostredia USA. Dôraz sa kladie na medziľudské vzťahy. Japonci presadzujú tvrdé skupinové rozhodovanie, kdežto Američania individuálne. Zodpovednosť leží na jednotlivcovi.

ROZDIELY

Japonský manažment

1. kolektivizmus
2. celoživotné zamestnanie
3. postup závislý od veku
4. celostný záujem o zamestnanca ako o človeka
5. ringi systém
6. mzdový systém závislý od veku
7. tendencie k centralizácii
8. kolektívne rozhodovanie
9. veľa malých zmien

Americký manažment

1. individualizmus
2. striedanie zamestnania
3. postup závisí od schopností
4. segmentovaný záujem
5. top down systém
6. mzd. systém závisí od výkonov a schopností
7. decentralizácia
8. individuálne rozhodovanie
9. málo, ale zásadných zmien

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. martin

    Veľmi dobra stranka a pozdravujem vsetky seňority

Pridaj komentár