(EuroEkonóm.sk,  0)

Dôvody stimulovania predajných síl (predajcov):
– charakter práce – frustrujúca práca
– ľudská prirodzenosť – ľudia pracujú menej, ak nie sú dobre motivovaný
– osobné problémy

Model motivácie hovorí
– manažéri predaja musia vedieť presvedčiť predávajúceho, že predávajú viac
– manažéri predaja musia vedieť presvedčiť predávajúceho, že odmena za zvýšené pracovné výkony je úmerná zvýšenému pracovnému nasadeniu

Významnosť motivátorov
– finančné odmeny
– morálne odmeny
– predajné kvóty – škola vysokých, miernych, variabilných kvót
– doplnkové motivátory – spoločenské udalosti, predajné súťaže

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.