(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Voľba cieľových trhov nasleduje po identifikácii trhových segmentov.

Hodnotenie trhových segmentov, 2 faktory:
– celkovú príťažlivosť segmentu
– ciele a zdroje firmy

5prístupov k výberu cieľového trhu:
sústredenie sa na jeden segment
výberová špecializácia
výrobková špecializácia
trhová špecializácia
pokrytie celého trhu

2 hlavné spôsoby obsluhovania trhu:
nediferencovateľný marketing
diferencovaný marketing

Náklady pri diferencovanom marketingu
– náklady spojené s modifikáciou výrobkov
– výrobné náklady
– náklady pripadajúce na správnu réžiu
– náklady na zásobovanie
– náklady na propagáciu

Doplnkové úvahy pri posudzovaní a výberu segmentov,
4 ďalšie záležitosti:
– etika voľby cieľových trhov
– medzisegmentové vzťahy a supersegmenty
– postup prenikania na cieľové segmenty
– medzisegmentová spolupráca

Megamarketing

Megamarketing predstavuje využitie strategickej koordinácie ekonomických, psychologických a politických schopností spolu s využitím public relations pre efektívnu kooperáciu zúčastnených strán, zameranú na efektívny vstup na trh alebo na operovanie na trhu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár