(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Identifikácia trhových segmentov vychádza z analýzy trhových segmentov.

Úrovne segmentácie trhu
– Hromadný marketing
– segmentový marketing
– Cielený marketing / výklenkový
– Lokálny marketing
– Individuálny marketing
– selfmarketing

Základné typy trhovej segmentácie / trhových preferencií:
– homogénna preferencia
– difúzna preferencia
– zhlukové preferencie

Postup segmentácie trhu:
– prieskumná fáza
– analytická fáza
– fáza vyprofilovania a vyhodnotenia

Typy zákazníckych segmentov
– naprogramovaní zákazníci
– vzťahoví zákazníci
– transakční zákazníci
– lovci výhod

Požiadavky na efektívnu segmentáciu:
– merateľnosť
– výdatnosť
– dostupnosť
– diferenciovateľnosť
– akcieschopnosť

Hodnotenie trhových segmentov, 2 faktory:
– celkovú príťažlivosť segmentu
– ciele a zdroje firmy

Na základe tejto analýzy môžeme pristúpiť k voľbe a výberu cieľových trhov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár