( suedig,  0)

Kanban

„Slovo Kanban znamená jednoducho štítok, kartičku, lístok. Vo výrobnom procese typu „práve v čas“ pracovník z nasledujúcej výrobnej fázy pri preberaní dielcov z predchádzajúcej výrobnej fázy nechá na mieste kanban, označujúci dodávku určitého množstva špecifických dielcov. Keď sú všetky tieto diely spotrebované , kanban je poslaný späť a slúži ako objednávka ďalších dielcov. Pretože sa jedná o dôležitý nástroj celého výrobného procesu typu JIT, stalo sa slovo kanban synonymom pre označenie tohto výrobného systému.“ (Imai, 2008, s. 23)

Kanban je teda výrobný systém, ktorý funguje na princípoch výroby na základe výzvy. Nie je to klasický systém, kde sa na základe nejakých informácií naplánuje určité množstvo výroby. Pri systéme kanban sa vyrába na základe požiadaviek zákazníka. V tomto systéme je všetko podriadené požiadavkám zákazníka, na základe ktorých je riadený systém celej výroby. Jednou z najdôležitejších vecí pri klasickej Kanban výrobe je disciplinovanosť zamestnancov, ktorí v takejto výrobe pracujú. Kanban je v mnohých prípadoch označovaný ako ťahový systém výroby (pull system) a je príkladom fungovania výroby JIT.

Rozdiely medzi tlakovým a ťahovým systémom riadenia výroby

Hlavné a najdôležitejšie rozdiely medzi ťahovými a tlakovými systémami vo výrobe môžete vidieť na obrázku nižšie:

tlakovy system

Obrázok: Tlakový a ťahový systém. Zdroj: http://archiv.ipaslovakia.sk/UserFiles/Image/SK/Kanban/3.jpg

Tlakový systém riadenia výroby

Vo vrchnej časti obrázku je znázornený princíp fungovania tlakového (push) systému, kde sú znázornené jednotlivé pracoviská výroby a materiálové a informačné toky , ktoré medzi jednotlivými pracoviskami putujú. Vo výrobe charakteristickej tlakovým systémom idú oba tieto toky rovnakým smerom.

V pracovisku sa naplánuje, koľko kusov sa vyrobí a informácia sa posiela ďalej po pracoviskách kde proces prebieha. Rovnakým smerom ide samozrejme aj materiál.

Nevýhodu tohto systému môže niekto vidieť v tom, že na začiatku výroby môžu pracovníci v príslušnom oddelení, ktoré má na starosti plánovanie zle odhadnúť potrebný počet vyrobených kusov produktu. Vo výrobe takéhoto typu je teda väčšia pravdepodobnosť vzniku zbytočného plytvania.

Ťahový systém riadenia výroby

Spodná časť obrázku znázorňuje princíp výroby založenej na ťahovom (pull) systéme. Už samotný názov napovedá, že celá výroba je ako keby „ťahaná“. V podstate to znamená , že sa vyrába na základe Systémy Just in Time vo výrobe a Kanban toho, koľko je potrebné vyrobiť. Na obrázku je hneď na prvý pohľad viditeľný rozdiel medzi „push“ a „pull“ systémom. Informácie v ťahovom systéme výroby putujú opačným smerom. Myslia sa tým informácie o tom, koľko a akých kusov je potrebné vyrobiť. Úloha plánovania v ťahovej výrobe teda spočíva na zamestnancoch pôsobiacich na opačnej strane výroby, ako je to u tlakového systému výroby. Výhodou tohto systému je podstatná redukcia zbytočných nákladov pretože sa vyrobí len
množstvo, ktoré je naozaj potrebné. (Krámsky A. Systémy JIT vo výrobe a kanban, 2009)

Autor: suedig

Tento príspevok bol vytvorený 28.4.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora suedig.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.