Just in time

Filozofia Just-In-Time JIT

20.11.2022 - Princípy systému just-in-time - JIT. Implementácia just-in-time. Riadenie materiálových tokov a princíp seven zeroes - sedem núl.

Softvérové právo

28.10.2022 - Softvérové právo a softvérová kriminalita na Slovensku a vo svete. Aktuálny stav softvérovej kriminality na Slovensku podľa Business Software Alliance (BSA)

Usporiadanie pracovného priestoru

Usporiadanie pracovného priestoru

05.08.2022 - Pracovný priestor. Priestorová štruktúra a návrh priestorovej štruktúry výroby. Usporiadanie pracovného priestoru. Typy priestorovej štruktúry výroby.

Projekt TrashOut

05.07.2020 - Návrhy pre dosiahnutie cieľov pre projekt TrashOut

Teória obmedzení

21.02.2019 - Teória obmedzení a úzke miesto. Riadenie podniku podľa prietoku. Päť základných krokov postupu. Sokratovská metóda.

Systémové myslenie

21.02.2019 - Systémové myslenie, podnik ako otvorený dynamický systém, systémový archeotyp a synergia, typy neurčitosti a ich dôsledky na rozhodovacie procesy.

Straty vo výrobe

21.02.2019 - Straty vo výrobe, časové straty, nekvalitná výroba, prestoje a chyby v ručnom zadávaní.

Produktivita

Produktivita

21.02.2019 - Produktivita, prínosy a faktory ovplyvňujúce produktivitu. Sledovanie produktivity v čase.

Ochrana osobných údajov

21.02.2019 - Prehľad vašich práv. Zákony, ktoré chránia osobné údaje občanov, kontakty, na koho sa obrátiť v prípade zneužitia osobných údajov a ako postupovať.

Komunikačné bariéry

21.02.2019 - Identifikácia komunikačných chýb, komunikačné bariéry a riešenie komunikačných bariér.

Komunikačné zručnosti

21.02.2019 - Definícia komunikačných zručností a ich typy: metakomunikácia, persuázia, empatia, asertivita a aktívne počúvanie.

Autorské právo hudobných diel

21.02.2019 - Autorské právo hudobných diel na Slovensku a v Európskej únii a jeho aplikácia v praxi. Ako postupovať pri organizovaní spoločenských akcií s hudbou?