( Bc. Januska,  0)

Biznis plán Wellness hotel Massage

Názov biznis plánu: Wellness hotel Massage

Zhrnutie

Výstavba wellness hotela, v ktorom sa budú poskytovať wellness služby, na ktoré je hlavne zameraný. Hotel sa bude nachádzať v ľahko dostupnom krásnom prostredí. Vzhľadom na to, že sa na Orave veľa takýchto hotelov nenachádza hotel ponúka služby s vysokým štandardom, myslíme si, že naša konkurencia bude nízka. Cieľom je uspokojiť potreby našich zákazníkov a vedieť, že sa u nás budú cítiť príjemne, sú zrekreovaní a budú sa k nám neustále vracať.

Názov firmy: Wellness hotel Massage

Predmet podnikania:

 • stravovacie služby
 • doplnkové služby
 • ubytovacie služby

Charakteristika podniku:

Wellness hotel Massage ***** je zariadenie, ktoré bude poskytovať ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Má výhodnú polohu, ponúka 141 izieb. Každá izba je plne klimatizovaná, vybavenie každej izby: V priestoroch hotela sa nachádza reštaurácia s terasou, vináreň, kaviareň, bar, kongresová hala, golfové a tenisové ihrisko, solárium a kasíno. S hotelom Massage budú chodbou spojené aj kúpele Michaela, ktoré poskytujú viac ako 60 rôznych procedúr a kozmetický salón Ingrid.

Vybavenie izieb: telefón, DVD, MP3 prehrávač, minibar, wifi pripojenie na internet, vstavaný kozub z prírodného dreva.

Podnikanie

Podnikateľský nápad

V našom wellness hoteli by sme chceli ponúkať služby vyššieho štandardu, pretože na Orave sa hotel takéhoto typu nenachádza a vidíme v tom veľkú podnikateľskú príležitosť. Kvôli vysokej kvalite poskytovaných služieb sa s týmto spája riziko vysokých cien, preto by sme sa tohto rizika chceli vyvarovať tým, že hotel bude ponúkať služby za nižšie ceny, a tak vykazovať menšie zisky, ale priláka tým viac zákazníkov, čím sa budú v konečnom dôsledku jeho zisky zvyšovať.

Kvalifikačné predpoklady

Zakladateľ Karol Sliva- má ukončené štúdium na Vysokej škole manažmentu a ekonómie v Nitre. V tomto odbore nadobúdal praktické skúsenosti počas 10 rokov po ukončení štúdia. Kvalifikačné predpoklady, ktorými disponuje sú zodpovednosť, spoľahlivosť, schopnosť viesť a motivovať ľudí, flexibilita, manažérske znalosti a spoločenské vystupovanie. Jeho silnou stránkou je vytvárať príjemnú firemnú kultúru, pracovné istoty, má veľa nápadov, ktoré sú v praxi ľahko realizovateľné. Verí, že sa mu všetky jeho schopnosti a vedomosti podaria využiť pri zakladaní nového wellness hotela.

Rozdelenie kompetencií

Z organizačného hľadiská budú zamestnanci rozdelení v jednotlivých ekonomických oddeleniach:

 • ekonomické oddelenie
 • finančné oddelenie
 • ubytovací úsek – úsek prijímu hosťa a lôžková časť
 • oddelenie marketingu
 • personálne oddelenie
 • gastronomický úsek

na rôznych postoch:

 • generálny riaditeľ
 • sekretárka riaditeľa
 • asistent riaditeľa
 • ekonomický riaditeľ
 • obchodný riaditeľ
 • marketingový riaditeľ
 • personálny riaditeľ
 • technický riaditeľ
 • asistent vedúceho
 • recepcionár
 • vrátnik
 • dverník
 • vedúci oddelenia rezervácie
 • pracovníci sekretárskych služieb
 • hotelová gazdiná
 • zástupca hotelovej gazdinej
 • chyžné
 • upratovačky
 • čašníci:
  • nápojár
  • sommelier
  • vrchný čašník
  • jedlonosič
  • kuchári: pekár a cukrár

Právna forma

Akciová spoločnosť – a. s.

Vlastnícke vzťahy

Akcionári: Jana Martáňová – 50% akcií

Veronika Karasová – 50 %akcií

Organizačná štruktúra

 • funkčná organizačná štruktúra
 • top manažér- kontroluje prácu stredného manažéra a dohliada na plnenie cieľov, ktoré si podnik stanovil do budúcnosti
 • stredný manažér- rozdeľuje a kontroluje prácu vedúcich pracovníkov jednotlivých úsekov hotela
 • vedúci finančného úseku- má na starosti financovanie podniku
 • vedúci ubytovacieho úseku –zadeľuje prácu v celom ubytovacom úseku podriadeným pracovníkom
 • vedúci stravovacieho úseku – zadeľuje prácu v celom stravovacom úseku podriadeným pracovníkom

Opis produktu/služby

Prednosti a úžitok pre zákazníka

Po využití našich služieb sa budú naši zákazníci cítiť uvoľnene, budú oddýchnutí, plní energie, pohody a pozitívneho myslenia.

Pod pojmom wellness služby rozumieme masáže, zábaly, terapie, rôzne kúpele, sauny a rôzne liečby uvoľňujúce blokády tela a prípadné problémy kĺbov, svalov a chrbtice.

Wellness služby znamenajú pre človeka oddych, uvoľnenie a načerpanie nových síl.

Výhody oproti konkurencii

Vzhľadom na takmer neexistujúcu konkurenciu v regióne sme presvedčení, že o naše služby bude na trhu záujem. Ďalšiu výhodu oproti konkurencii vidíme v tom, že naše ceny oproti konkurencii budú nižšie. Chceli by sme si získať zákazníkov vyššou kvalitou služieb ako u konkurencie.

Právna ochrana

Podali sme žiadosť o ochrannú známku na názov nášho hotela a čakáme na rozhodnutie.

Opis celkového trhu a vymedzenie cieľového trhu

Celkový trh

Predpokladaný zisk za kalendárny rok – 350 000 eur

Miera rastu trhu

Sme presvedčení, že naše služby sa budú rozvíjať aj naďalej do budúcnosti, pretože zákazníci budú mať o naše služby záujem. Každý človek si predsa chce oddýchnuť a zrelaxovať sa.

Vývoj Vášho podnikania v porovnaní s odvetvím

V porovnaní s trhovým priemerom disponujeme nadštandardnými službami a nízkou konkurenciou. Máme preto veľmi priaznivé predpoklady pre presadenie našich vysokokvalitných služieb a preto sa domnievame že naše produkty sa na trhu dlho udržia.

Analýza konkurencie, odberateľov a dodávateľov

Konkurencia

V prípade výskytu novej konkurencie by sme ponúkli hosťom nové balíky wellness služieb, ktoré by prilákali oveľa viac zákazníkov. Na trhu sa vyskytuje veľmi málo súčasnej konkurencie. Preto sa nimi necítime byť ohrození.

Konkurenti budú mať z našich zákazníkov len veľmi malý zisk, pretože naši zákazníci sa väčšinou budú k nám vracať späť a tým má konkurencia veľmi malé šance získať si našich zákazníkov.

Na trhu sa nevyskytuje takmer žiadna konkurencia, preto počítame s tým, že pri našom vstupe na trh by sme nemali mať s konkurenciou žiadne problémy.

Zákazníci

Skupina zákazníkov- seniori

Naše služby by využívali najviac, jednak kvôli zdravotným problémom, ktoré sa u tejto skupiny vyskytujú v najväčšom množstve. Využitím našich služieb by sa ich zdravotné problémy zmiernili. Na druhej strane aj kvôli tomu, že majú veľa času a môžu využívať naše služby v ktoromkoľvek období cez rok- nie sú časovo obmedzení.

Skupina zákazníkov zdravotne postihnutí

V našom hoteli máme bezbariérový prístup, čo znamená, že táto skupina ľudí v rôznom veku sa nebude cítiť v našom hoteli menejcenne a nebudú obmedzovaný kvôli ich postihnutiu. Môžu sa tak dostať do všetkých priestorov a využívať tak všetky služby, ako aj každý zdravý človek v našom hoteli.

Skupina zákazníkov obchodne cestujúcich

Poskytujeme vysoký štandard služieb, čo táto skupina ľudí vyžaduje a preto naše služby budú vyhľadávať. Keďže disponujú nadpriemernými príjmami, môžu plnohodnotne využívať naše služby.

Poloha dodávateľov

Naši dodávatelia sa nachádzajú v okruhu do 30km od miesta nášho hotela.

Zamestnanci

Personál v prvých rokoch po založení

V prvom roku by sme vytvorili 39 nových pracovných miest v oblasti finančníctva, stravovacích a ubytovacích služieb.

Kvalifikačný profil zamestnancov

Momentálne je na trhu dostatok vhodných uchádzačov o zamestnanie.

Kvalifikačné predpoklady budúcich zamestnancov – skončenie SŠ vzdelania, zodpovednosť, spoľahlivosť, ochota a prívetivosť k hosťom.

Nábor zamestnancov

Chystáme sa pripraviť prijímací pohovor, spolupracovať s úradmi práce. Tiež máme záujem o televíznu a rozhlasovú reklamu a inzeráty v novinách.

Marketing

Marketingové ciele

Chceli by sme si najskôr získať nových zákazníkov a neskôr rozširovať naše služby o tie, ktoré budú mať naši zákazníci najväčší záujem a zavedenie nových služieb do ponuky. Po splnení týchto cieľov by sme chceli náš hotel začleniť medzi TOP 10 tatranských hotelov.

Produkt

Ubytovacie služby:

 • trojlôžková izba
 • dvojlôžková izba
 • jednolôžková izba

Stravovacie služby:

 • plná penzia
 • polpenzia

Ostatné služby:

 • masáže celého tela- od končekov prstov po korienky vlasov
 • masáž s horúcimi kameňmi
 • štvorručná masáž
 • liečebná masáž
 • reflexné masáž
 • aromatické masáže- používanie aromatických olejov- rozmarín, eukalyptus, mäta, jojoba, aloe vera, levandula, ruža, jazmín,
 • thajská masáž- je založená na poznaní fyziologických bodov ĺudského tela
 • thalasoterapia- podvodná masáž za pomoci morskej vody
 • Kleopatrin kúpeľ- mlieko v penovom kúpeli
 • reiki- kladenie rúk na telo za účelom samoliečenia
 • haman- liečba rukou uvoľňujúca blokády tela
 • chiroterapia- penová masáž
 • Bachova kvetinová terapia- kúpeľ z 38 esencií z kvetov
 • Kneippova terapia- hydromasáž zo 7 druhov liečivých rastlín
 • zábaly z morských rias
 • bahenné terapie
 • čokoládové terapie
 • medové terapie
 • terapia pomocou pijavíc
 • balneoterapia – procedúra spojená s bahnom a vodou
 • celotelový bahenný zábal
 • parafango- elastický plát namiešaný zo sírneho bahna, parafínu a parafínového oleja pri teplote 50 – 55 ° C
 • vodoliečba (podvodná masáž, vírivý kúpeľ, škótske streky, šliapací kúpeľ, perličkový kúpeľ, uhličitý vaňový kúpeľ)
 • elektroliečba ( ultrazvuk, diadynamik, magnetoterapia, diatermia, štvorkomorová galvanizácia, svetloliečba, laserové žiarenie)
 • špeciálne liečebné metódy- lymfodrenáž, akupunktúra, laseropunktúra, plynové injekcie, suchý uhličitý kúpeľ, oxygenoterapia

Cena:

 • – masáže -20 eur
 • – aromatické masáže- 22 eur
 • – thajská masáž – 25 eur
 • – thalasoterapia – 20 eur
 • – Kleopatrin kúpeľ – 20 eur
 • – reiki – 18 eur
 • – haman – 19 eur
 • – chiroterapia – 18 eur
 • – Bachova kvetinová terapia – 25 eur
 • – Kneippova terapia – 25 eur
 • – zábaly z morských rias 20 eur
 • – bahenné terapie – 20 eur
 • – čokoládové terapie – 20 eur
 • – akupunktúra – 35 eur
 • – medové terapie – 20 eur
 • – terapia pomocou pijavíc – 25 eur
 • – balneoterapia – 25 eur
 • – celotelový bahenný zábal 30 eur
 • – parafango – 33 eur
 • – vodoliečba- 28 eur
 • – plynové injekcie – 35 eur
 • – oxygenoterapia – 35 eur
 • -troj-lôžková izba – 180 eur
 • -dvoj-lôžková izba- 140 eur
 • -jedno-lôžková izba – 99 eur
 • -plná penzia- 25 eur
 • -polpenzia – 10eur
 • – elektroliečba – 33 eur
 • – lymfodrenáž – 35 eur

Distribúcia

 • TESCO
 • BALA
 • Bonduelle Praha s.r.o.
 • HW Garant spol. s.r.o.
 • Marilla Balírny a.s.
 • COOP Jednota
 • ACCOM holding
 • MrvaStanko
 • Hubert J.E. Sereď
 • Lidl, a.s.
 • Billa, a.s.
 • Vitana Slovensko s. r. o.
 • DIVARI,s. r. o.
 • G.P.R. spol. s. r. o.
 • Staropramen –Slovakia s. r. o.
 • Heineken, spol. s. r. o.
 • PK pastorkalt, a. s.
 • CARAT DISTILLERY s. r. o.
 • Dr.Oetker Slovakia, k. s.
 • Unilever Slovensko, spol. s. r. o.
 • Nestlé Slovensko, s. r. o.

Komunikácia

Cez vizitky, bilboardy, web stránku, plagáty, smerové tabule… Do reklamy je zahrnutý aj styk s verejnosťou a sponzorstvo (pre rodiny v sociálnej núdzi).Na rozlúčku je pre každého pripravené prekvapenie. Neskôr sa budeme snažiť zlepšovať služby v závislosti od zisku podniku.

SWOT Analýza

Swot analýza wellness hotela:

S – Silné stránky

 • nízka konkurencia
 • výhodné geografické postavenie
 • atraktívnosť prostredia
 • rôznorodá oblasť
 • vysoká úroveň ponúkaných služieb
 • ľahké zásobovanie
 • celoročná klientela
 • dobrá propagácia služieb
 • jednoduchá prístupová cesta
 • kvalifikovaní pracovníci

W – Slabé stránky

 • neinformovanosť zákazníkov o wellness službách

O – Šance

Medzi príležitosti môžeme zahrnúť dobrú propagáciu zahraničnej klientely. Keďže sa v blízkosti nenachádza žiadne stredisko, ktoré by sa malo venovať takým istým alebo podobným službám nemá takmer žiadnu konkurenciu. Z podnikateľskej stránky by mohol podnik dobre prosperovať a vynášať zisky.

T – Riziká

Založenie wellness hotela prináša so sebou aj riziká: momentálne je naše hospodárstvo v kríze a to možno vidieť z nášho pohľadu ako veľké riziko.

Míľniky

Máme k dispozícii pozemok na stavbu hotela, ktorý sme získali darovaním. Na tomto pozemku sme si už vybavili stavebné povolenie. Vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z vlastných a cudzích zdrojov, môžeme okamžite začať s výstavbou. Stavba bude realizovaná pod dohľadom skúseného architekta a mala by byť dokončená presne o 18 mesiacov odo dňa začatia stavby. Po výstavbe je potrebné do hotela umiestniť stroje a vybavenie, ktoré máme už vybraté a oslovili sme už niekoľkých dodávateľov. Ohľadom zamestnancov budú vyhlásené rôzne prijímacie konkurzy, ktoré budú dostupné každému a my si z nich vyberieme pracovníkov, ktorí nám budú najviac vyhovovať.

Financovanie

Náš projekt bude čerpaný z finančných prostriedkov, ktoré budú použité nasledovne:

Vlastný kapitál zakladateľa

Ako zakladatelia sme mali vlastný kapitál na bežnom a terminovanom účte v hodnote 2 300 000 eur. Do nášho podnikania môžme investovať sumu v hodnote 2 700 000eur a to:

 • výberom z bežného účtu 2 000 000 eur
 • terminovaného účtu 300 000 eur
 • vkladu tichého spoločníka 400 000 eur

Cudzí kapitál

Na zrealizovanie nášho plánu potrebujeme cudzie zdroje v hodnote 570 000eur a to:

 • pôžičky od príbuzných 200 000 eur
 • dary 50 000 eur
 • dotácie z VUC 50 000eur
 • dotácie zo štátu 250 000 eur
 • bankový úver 20 000 eur.

Spolu všetky zdroje: 3 270 000 eur

Príloha: Kapitálová potreba

 • Investície do vybavenia (1)
 • Budovy, pozemky 100000
 • Stroje, prístroje a zariadenia: 80000
 • Dopravné prostriedky 70000
 • Inventár 60000
 • Iné 1000000
 • Celkom (1) 1310000
 • Investície do obežných aktív (2)
 • Spotreba materiálu a energií: 100000
 • Nákup tovaru: 20000
 • Iné 3000
 • Celkom (2) 123000
 • Náklady založenia (3)
 • Poradenstvo 350
 • Notár 400
 • Náklady na zápis do obchodného reg. 560
 • Povolenia, kolky 390
 • Kaucie – peňažné záruky 470
 • Iné 1280
 • Celkom (3) 3450
 • Celková kapitálová potreba (1-3) 1436450
 • Disponibilný vlastný kapitál 2000000
 • Hotovosť
 • Bežný účet 2000000
 • Termínovaný účet 300000
 • Nefinančný vklad do podnikania 200000
 • Vlastné výkony (aktivácia) 100000
 • Pôžička od príbuzných, známych 150000
 • Dary 50000
 • Vklad tichého spoločníka (investora) 250000
 • Vlastný kapitál celkom 5050000
 • Disponibilné záruky
 • Nehnuteľnosti vo Vašom vlastníctve 200000
 • Životná poistka 100000
 • Záruka ručiteľa 70000
 • Suma záruk 370000
 • Disponibilný celkový kapitál 5420000
 • Kladný/záporný rozdiel v krytí 3983550

Príloha: Pôvod zdrojov 5420000

 • Vlastné zdroje: Vlastné prostriedky zakladateľa [%] 82,5
 • Cuzie zdroje: Dotácie, štátna podpora, eurofondy[%] 9,2
 • Bankový úver [%] 1
 • Venture kapitál (privátny investor) [%] 6,1

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 30.10.2015 a aktualizovaný 20.12.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.