( Marek,  3)

Živnostníci, prihláste si svoje auto na živnosť a využívajte všetky tieto benefity!

Či už pracujete na živnosť v oblasti služieb, stavebníctva, marketingu alebo kozmetiky, určite využívate k preprave za klientmi alebo na pracovné aktivity auto. Vedeli ste o tom, že ak sa rozhodnete používať ho na podnikanie aj „oficiálne“, môže sa to vyplatiť? V nasledujúcich riadkoch si ukážeme, ako na to a aké výhody z toho plynú.

Kúpa auta do majetku SZČO a výhody z toho plynúce

Najjednoduchším spôsobom, ako využívať auto na podnikanie a zároveň mať z neho najväčšie finančné výhody, je kúpa auta na živnosť a jej zaradenie do majetku živnostníka. Auto môžete kúpiť za vlastné prostriedky alebo si naň požičať.

V oboch prípadoch sa auto stáva vašim majetkom a môžete si jeho kúpnu cenu uplatniť ako náklad. Štandardne sa to rozloží na obdobie 4 rokov tzv. odpisovania, no ak spĺňate definíciu mikrodaňovníka, môžete odpísať auto hneď v prvom roku a celú jeho kúpnu cenu si dať do nákladov. To isté platí pre vozidlo s nákupnou cenou do výšky 1.700 €.

Po zaradení auta do majetku a podnikania si môžete do účtovných a daňových nákladov uplatniť aj výdaje súvisiace s prevádzkou. Ide napríklad o tankovanie, servis, údržbu, zimné či letné pneumatiky, náhradné diely alebo platené parkovanie.

Medzi výhody, ak ste platcom DPH, patrí aj možnosť odpočtu tejto dani a to či už priamo pri kúpe vozidla, alebo aj pri nákladoch na jeho prevádzku, vrátane pohonných hmôt.

Aj používanie súkromného auta má svoje benefity

Druhou možnosťou, ako využívať vozidlo v podnikaní, je využívať svoje súkromné auto na pracovné účely. V tomto prípade nebude auto zaradené do majetku živnostníka, čiže sa nebude odpisovať jeho kúpna cena. Má to však iné benefity.

Pri jeho využívaní si môžete uplatniť do nákladov tzv. náhradu za prejdenú vzdialenosť. Výška náhrady sa pravidelne zvyšuje, pričom posledné stanovenie sumy tejto náhrady bolo od k dátumu 1. júla 2023 a to na 0,252 € za každý prejdený kilometer. K tomu si môžete do nákladov uplatniť aj palivo spotrebované pri takejto pracovnej ceste.

Ako daňový výdavok sa dajú uplatniť aj ďalšie náklady súvisiace s pracovnou cestou, či už pôjde o diaľničné poplatky, parkovanie, stravné alebo ubytovanie.

Do nákladov si viete zahrnúť aj daň z motorových vozidiel. Uplatniť si všetky tieto náklady však nebudete môcť, ak bolo auto v minulosti zaradené do vášho obchodného majetku, ak ide o požičané auto alebo ak si uplatňujete paušálne výdavky na tankovanie.

Máte paušálne výdavky? Potom dobre premýšľajte

Pri téme paušálnych výdavkov v rámci živnosti ešte chvíľu zostaneme. Obe vyššie spomínané situácie, kedy môžu výdavky súvisiace s autom predstavovať daňové a účtovné náklady a môžu vám teda znížiť daňovú povinnosť, sa s paušálnymi výdavkami vylučujú. V ich prípade ide totiž o úplne odlišné účtovanie nákladov na podnikanie.

Ak sa živnostník rozhodne pre používanie paušálnych výdavkov, nemá povinnosť evidovať tie skutočné. Namiesto nich má povinnosť evidovať príjmy z podnikania, pričom z ich výšky si môže ako daňové a účtovné výdavky uplatniť sumu do výšky 60 %.

Okrem percentuálneho vyjadrenia existuje zároveň na výšku týchto výdavkov strop a to vo výške 20.000 € za zdaňovacie obdobie. To je maximálny možný limit.

Výhodou paušálnych výdavkov je administratívna a účtovná jednoduchosť, v mnohých prípadoch aj tá finančná. Zároveň však platí, že takýto spôsob výdavkov sa nedá uplatniť pri platcovi DPH a ak ho uplatníte, nemôžete si uplatniť náklady na auto.

Dani z motorových vozidiel sa nevyhnete v žiadnom prípade

Bez ohľadu na to, či zaradíte auto do svojho majetku ako živnostník, alebo budete na účel podnikania využívať súkromné, nevyhnete sa jednej povinnosti.

Ide o registráciu a podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel, nazývanú inak aj cestá daň. Toto daňové priznanie sa podáva a platí vždy do 31. januára nasledovného kalendárneho roka po roku, v ktorom auto na podnikanie slúžilo.

Daňové priznanie sa teda podáva a platí pozadu, pričom sa to týka tak živnostníkov, ktorí si účtujú reálne výdavky, ako aj tých, ktoré používajú vyššie spomínané paušálne. Základ dane závisí od toho, či ide o auto so spaľovacím alebo elektrickým motorom. Kým elektromobily majú nulovú daň, pri spaľovacom aute to závisí od objemu motora.

Polovičnú sadzbu dane potom platia vozidlá s LPG či vodíkovým pohonom, rovnako tak aj hybridné vozidlá. Veľa závisí aj od veku vozidla, kde sa do určitého veku základná sadzba znižuje alebo zvyšuje. Čím staršie auto bude, tým vyššia bude daň.

Autor: Marek

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2024 a aktualizovaný 4.6.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marek.


Zdroje a literatúra

  • Zdroj fotiek: PATCHARIN SIMALHEK / Shutterstock.com

Ekonomická poradňa

  1. Marta

    Je etické využívať daňové úľavy a odpisy na vozidlá v podnikaní, keď tieto vozidlá sú často používané aj na súkromné účely, čím sa potenciálne znižuje daňové zaťaženie bez adekvátneho príspevku k verejným financiám?

  2. Marcel

    Otázka etiky využívania daňových úľav a odpisov na vozidlá používané v podnikaní aj na súkromné účely sa týka širšieho diskurzu o spravodlivosti a transparentnosti daňového systému. Zatiaľ čo zákony umožňujú určité daňové výhody pre podnikateľské vozidlá, je dôležité, aby podnikatelia dodržiavali pravidlá a nezneužívali systém. Etika spočíva v zodpovednom rozhodovaní, ktoré odráža správnu rovnováhu medzi podnikateľskými potrebami a spravodlivým príspevkom k spoločenským zdrojom. Transparentnosť a dodržiavanie daňových predpisov sú kľúčové pre udržanie dôvery v systém a zabezpečenie, že všetci prispievajú svojím spravodlivým podielom.

  3. P.K.

    Aké konkrétne účtovné a daňové požiadavky musia živnostníci splniť pri odpisovaní auta zaradeného do majetku podnikania, aby si zachovali oprávnenie na využívanie daňových výhod?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: