( Inzercia, )

Úradné preklady, alebo aj úradne overené preklady sa považujú za špeciálnu kategóriu prekladov. Úradné preklady môže vyhotoviť len úradný prekladateľ s okrúhlou pečiatkou. Takýto preklad musí byť vyhotovený na veľmi vysokej úrovni, aby ho bolo možné využívať na úradné účely nielen v tuzemsku, ale aj v zahraniční.

Úradné preklady sú požadované v rôznych situáciách, napríklad pri dovezení motorového vozidla zo zahraničia, pri prihlasovaní sa na školu v zahraničí, pri zmene trvalého bydliska v zahraničí, ale aj pri ďalších situáciách.

Najčastejšie sa požadujú úradné preklady týchto dokumentov: rôzne zmluvy, výpisy z obchodného registra, zápisnice, účtovné závierky, výpisy z obchodného registra, splnomocnenia, znalecké posudky, súdne rozhodnutia, vysvedčenia, diplomy, certifikáty, rodné, sobášne a úmrtné listy, výpisy z trestného registra a rôzne iné.


Komentár sa zobrazí až po schválení.