( Miki,  0)

Grantový program Tvoja zem podporil v rámci špeciálneho grantového kola zameraného na podporu reformy a decentralizácie verejnej správy deväť projektov občianskych organizácií v celkovej hodnote dva milióny korún. Podporu získali tri celoslovenské aktivity – Stála konferencia občianskeho inštitútu (360 tisíc Sk), Inštitút pre verejné otázky (200 000 Sk) a Vidiecky parlament (185 000 Sk) a šesť regionálnych aktivít.

Spoločnosť Homo Erektus z Dolného Kubína získala 142 tisíc korún, občianske združenie BOVAP z Lučenca 150 tisíc korún, Podunajsko-Dolnovážske regionálne združenie v Dunajskej Strede 180 tisíc korún, Prešovské občianske fórum 293 tisíc korún, Zemplínska spoločnosť Michalovce 351 tisíc korún a združenie Naše Levice 140 tisíc korún. Celkovo sa o grant uchádzalo 23 žiadateľov. Takýto veľký záujem ukazuje, že občanom tejto krajiny nie je reforma ľahostajná, povedal riaditeľ programu Tvoja zem Boris Strečanský. Program Tvoja zem je trojročný grantový program podporený celkovou sumou 2 milióny dolárov Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (US AID). Jeho ďalšími sponzormi sú C.S.Mott Foundation, Rockefeller Brothers Fund, German Marshall Fund, Nadácia pre otvorenú spoločnosť-OSF, Tara a Kanadské veľvyslanectvo. Program má administratívne na starosti konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko a má pracoviská v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Hlavným cieľom špeciálneho grantového kola Tvoja Zem bolo podporiť aktivity vedúce k pochopeniu decentralizácie a reformy verejnej správy širokou verejnosťou v mestách a na vidieku, s osobitným dôrazom na sociálno-ekonomicky najviac upadajúce regióny a posilňovanie účasti mimovládnych organizácií v procesoch týkajúcich sa prípravy právnych noriem nevyhnutných pre úspešný priebeh reforiem.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.