(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Vydáva Rada Akadémia, Watsonova 61, 041 38 KOŠICE. Šéfredaktor: Toče, 2.B, zástupcovia šéfredaktora: Kristián Németh, 2.B, Robert Thíry, 2. B. Občasník.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár