(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Otče náš, ktorý si za katedrou,

posväť sa meno tvoje,

nevyvolaj meno moje.

Buď vôľa tvoja, ale len keď vieme,

lebo keď nevieme, nič ti nepovieme.

Jednotky dávaj každodenne

a odpusť nám naše viny,

ako nám odpúšťajú rodičia a iní.

Neuveď nás do pokušenia,

to je základ nášho ZMATUROVANIA

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár