Otče náš, ktorý si za katedrou,

posväť sa meno tvoje,

nevyvolaj meno moje.

Buď vôľa tvoja, ale len keď vieme,

lebo keď nevieme, nič ti nepovieme.

Jednotky dávaj každodenne

a odpusť nám naše viny,

ako nám odpúšťajú rodičia a iní.

Neuveď nás do pokušenia,

to je základ nášho ZMATUROVANIA

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár