( Miki,  2)

Ako obchodovať s ropou

Čo je to ropa?

Surová ropa je nerafinovaná ropa. Vyskytuje sa prirodzene a pozostáva prevažne z uhľovodíkových usadenín. Surová ropa je cenná, pretože sa môže rafinovať na výrobu každodenných produktov, ako je benzín, nafta a množstvo petrochemických výrobkov. Ďalším dôvodom, prečo sa považuje za hodnotnú je to, že je neobnoviteľná, čo z nej robí neobnoviteľný zdroj.

Táto komodita má najväčší vplyv na globálnu ekonomiku. Ropa sa používa nielen v rôznych druhoch dopravy vrátane automobilov, vlakov, prúdových lietadiel a lodí, ale používa sa aj na výrobu plastov, syntetických textílií (akrylové, nylonové, spandexové a polyesterové), hnojív, počítačov, kozmetiky a viac. Ak vezmete do úvahy vstupné náklady na dopravu, ropa zohráva úlohu pri výrobe takmer všetkých komodít. Surová ropa má rôzne variácie na základe geografie a fyzikálnych charakteristík: West Texas Intermediate (WTI), tiež známy ako ľahká sladká ropa, a ropa Brent sú dve najčastejšie obchodované druhy.

Aké sú rôzne druhy ropy?

Hoci je trh s ropou globálny, obchodovanie s ropou sa zhlukovalo okolo niekoľkých primárnych regiónov. Surová ropa v každej z týchto oblastí má mierne odlišné vlastnosti, ktoré sa zvyčajne označujú z hľadiska viskozity (ľahká verzus ťažká) a obsahu síry (sladká verzus kyslá). Každý z hlavných obchodných regiónov stanovil kritériá na sledovanie cenových pohybov ropných komodít:

 • West Texas Intermediate (WTI), čo je ľahká sladká ropa s gravitačnou mierou okolo 40 na stupnici gravitácie podľa amerického ropného inštitútu (API) a nízkym obsahom siry.
 • Ropa Brent je ľahká sladká ropa zo Severného mora, ktorá má podobnú hmotnosť ako WTI, jej obsah síry je však mierne vyšší. Z hľadiska investovania do ropy je kvalita ropy Brent najbližšia k WTI.
 • Dubajská ropa, známa tiež ako Fateh, je hustejšia (ťažšia) ako WTI a Brent a má vyšší obsah síry, čo ju robí kyslou surovou. V obchodovaní s ropou je to užitočné ako meradlo pre prepravu ropy na Blízkom východe.
 • Ural ropa je ťažkým kyslým zástupcom ruského vývozu ropy.
 • Bonny Light je ľahká sladká ropa z Nigérie, ktorá je užitočná ako meradlo pre africkú ropu. Jeho vlastnosti sú podobné WTI a Brent a dopyt po Bonny Light je v skutočnosti ťahaný predovšetkým európskymi a americkými ropnými rafinériami.

Referenčný kôš OPEC je vážený priemer zmesi rôp vyprodukovaných v regióne OPEC. Je ťažší ako WTI aj Brent.

Čo ovplyvňuje cenu ropy?

Z finančného hľadiska je ropa „zastupiteľnou“ komoditou, čo znamená, že určité druhy ropy sú na účely obchodovania s ropou rovnaké, bez ohľadu na to, kde boli vyprodukované. Napríklad zmluva na 1 000 barelov ropy WTI bude presne tým istým produktom, či už bol ropný olej extrahovaný v Texase alebo v Severnej Dakote. Ako pri všetkých komoditách, aj pri cenotvorbe ropy zohrávajú hlavnú úlohu ponuka a dopyt, aj keď globálna zásoba ropy a ľahkosť, s akou sa ropa pohybuje po celom svete, vyvolávajú niektoré prirodzené cenové tlaky na ponuku a dopyt.

Okrem toho boli objavené nové zdroje, konkrétne kanadské ropné piesky a USA. bridlicová ropa, ktorá zvyšuje globálnu ponuku, a tlačí na ceny ropy v čase silného dopytu. Náklady na ťažbu týchto zdrojov však znamenajú, že tieto ropy sú konkurencieschopné iba v prostredí s nižšou ponukou, a teda s vyššou cenou. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) však predpovedá rastúci globálny dopyt vzrastajúci s rastúcou svetovou populáciou, zvýšenou spotrebou energie v rozvojových krajinách a rastom v cestnej, petrochemickom a leteckom priemysle. Aj keď krajiny OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) znižujú svoju spotrebu oleja v cestnej doprave čo sa týka počtu vozidiel, rastúca automobilová flotila v rozvojových krajinách tieto menšie zníženia ďaleko prevyšuje.

Dôvody pre obchodovanie s ropou

Investovanie ropy do ropy má v porovnaní s tradičnými akciami pre niektoré triedy obchodníkov niekoľko výhod. V závislosti od vašich investičných cieľov sa obchodovanie s ropou môže použiť na:

 • Diverzifikáciu
 • Zabezpečenie proti inflácii
 • Špekulácie

Diverzifikácia vášho investičného portfólia

Pridanie ropných komodít do portfólia len s akciami alebo s cennými papiermi môže znížiť celkovú volatilitu, pretože medzi týmito triedami aktív je vo všeobecnosti nízka korelácia. Komodity, ako je ropa, sú užitočné v boji proti cenovým pohybom v tradičnom portfóliu. Komodity sú zvyčajne užitočné v období globálnej hospodárskej neistoty, pretože majú tendenciu si udržať svoju hodnotu aj počas turbulencií na trhu. Investície do ropy môžu byť stratégiou proti vystaveniu stratám, ak dôjde k poklesu na trhu.

Ako sa ropa správa ako ochrana proti inflácii?

Komodity majú vnútornú hodnotu nezávislú od meny, čo znamená, že si zachovávajú svoju hodnotu, aj keď hodnota meny spadá v rámci inflačného prostredia. Platí to najmä o rope keď je na trhu stály a spoľahlivý globálny dopyt.

Špekulácie s cenami ropy

Ceny komodít často kolísajú. Investovanie do ropných futures a derivátov je spôsob, ako rýchlo profitovať z pohybu cien ropy, ktoré sú notoricky nestále. Nie je neslýchané, aby sa ceny pohybovali počas jedného dňa o 5% alebo 10%. Špekulanti na Wall Street nie sú jediní, ktorí stavia na volatilitu ropy; mnoho veľkých inštitucionálnych obchodníkov nakupuje investície spojené s ropou pre svoje nadačné a dôchodkové fondy. Asi najvýznamnejšou výhodou obchodovania s ropou je, že dopyt je normálne takmer zaručený. Môže dôjsť k výkyvom v ponuke, a teda aj cene.

Skúsení obchodníci s vysokou toleranciou voči riziku môžu dosiahnuť značné zisky z nízkych kapitálových výdavkov, najmä s CFD, ale aj s ropnými ETF a futures kontraktmi. Hlavné riziko spojené s komoditami vo všeobecnosti, a najmä s investíciami do ropy, je extrémna volatilita na trhu. Nejde o investíciu pre ľudí s averziou k riziku.

Ako obchodovať s ropou

Obchodovanie s ropou vyžaduje o niečo viac úsilia ako iné typy aktív, pretože existuje viacero možností výberu produktov, ktoré môžete použiť na vstup na trh, od ropných derivátov po akcie spoločnosti na výrobu ropy a plynu. Každý z nich má svoje výhody a súbor komplikovaných problémov.

Ropné CFD

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako začať obchodovať, sú ropné CFD. „Zmluva o rozdieloch“ alebo CFD je v zásade zmluva medzi obchodníkom a sprostredkovateľom o výmene rozdielu v hodnote ceny medzi vstupom a výstupom z obchodu. Štandardný pákový efekt sa líši, aj keď typickejšie sú dolné marže. Väčšina maklérov CFD poskytuje možnosť špekulovať o cene futures na ropné kontrakty, ale veľkosti kontraktov sú zvyčajne oveľa menšie ako štandardné futures kontrakty; CFD na ropu môže byť iba pár barelov (v závislosti od firmy) v porovnaní s 1 000 barelov na štandardný futures kontrakt. Obchody CFD sú často bez provízií (maklér vytvára zisk zo spreadu) a keďže neexistuje žiadne podkladové vlastníctvo aktíva, vo všeobecnosti nevznikajú žiadne pôžičkové náklady. Ropa je globálny trh s neustále sa pohybujúcimi cenami; je to ideálne médium pre denných obchodníkov, aby mohli ťažiť z rýchleho pohybu. Je to tiež vysoko likvidný trh, takže je ľahké vstupovať alebo vystupovať z obchodu bez ohľadu na veľkosť obchodu.

Ropné akcie

Je to pravdepodobne najmenej zložitá metóda investovania ropy; jednoducho nakupujete akcie v spoločnosti, o ktorej sa domnievate, že zostane zisková. Je dôležité si uvedomiť, že aj keď zvyčajne existuje korelácia medzi cenou ropy a ziskovosťou ropných spoločností, nie je tomu tak vždy – a katastrofy, ako je únik ropy, môžu vážne poškodiť inak solídnu investíciu.

Futures kontrakty na ropu

Futures kontrakt je jednoducho dohoda o kúpe alebo predaji určitého množstva ropy v určenom termíne za stanovenú cenu. Ide o štandardizované nástroje pre WTI a Brent, ktoré obchodujú na NYMEX; štandardná zmluva je pre 1 000 barelov ropy, takže pohyb ceny $ 1 sa rovná 1 000 dolárov. Väčšina futures na ropné futures vyžaduje okolo 10% maržu, ktorá je pomerne vysoká vzhľadom na náklady na 1 000 barelov ropy, hoci marže sa môžu meniť v závislosti od volatility. Futures zmluvy sa urovnávajú fyzickou dodávkou ropy, čo väčšina obchodníkov nechce riešiť, takže je dôležité sledovať dátumy dodania a vypršania platnosti a buď pozíciu prevrátiť o ďalší mesiac alebo úplne uzavrieť pred platnosť zmluvy vyprší. Obchodovanie s futures na ropu je zvyčajne pre profesionálnych obchodníkov z dôvodu vysokých nákladov a zložitosti. Zmluvy o rozdieloch alebo CFD však poskytujú pohodlný spôsob „prístupu“ na termínový trh s ropou, podrobnejšie vysvetlenie nájdete v tomto článku.

Ropné opcie

V prípade ropných opcií obchodník v zásade platí prémiu za právo (nie povinnosť) kúpiť alebo predať definované množstvo ropy za určitú cenu počas stanoveného časového obdobia. Opcie ropy sú najčastejšie obchodovaným energetickým derivátom na New York Mercantile Exchange (NYMEX), jednom z najväčších trhov s derivátovými produktmi na svete Napriek ich názvu nie je základom týchto opcií v skutočnosti samotná ropa, ale futures kontrakty na ropu. Opcie na trhu s ropou, a na komoditnom trhu všeobecne, sú drahšie kvôli vysokej vnímanej volatilite cien komodít.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 15.12.2022 a aktualizovaný 20.12.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Zdroje a literatúra

 1. BIENIK, Ján. Ropa, zemný plyn a životné prostredie. Bratislava: Alfa, 1982. 239 s.
 2. CÍLEK, Václav a KAŠÍK, Martin. Nejistý plamen: průvodce ropným světem. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 239 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-218-2.
 3. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Oil information. Paris: OECD, 2014, v. IEA statistics. ISBN 978-92-64-21679-2.
 4. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Oil Medium- Term Market Report 2015: Market Analysis and Forecasts to 2020. Paris: OECD, 2015, v. IEA statistics. ISBN 978-92-64-22931-0.
 5. OBADI, Saleh Montana a KORČEK, Matej. ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ EURÓPSKEJ ÚNIE SO ZAMERANÍM NA ROPU A ZEMNÝ PLYN: Teoretické pohľady a empirické dôkazy. 1. vydanie. VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. ISBN 978-80-224-1386-2.
 6. UNANDER, Fridtjof; TING, Michael. Oil crises & climate challenges: 30 years of energy use in IEA countries. Paris: IEA Publications, c2004, 211 p. ISBN 9264018824.
 7. WILLRICH, Mason. Administration of energy shortages: natural gas and petroleum. Cambridge, Mass.: Ballinger Pub. Co., c1976, xvii, 289 p. ISBN 0884106063.

Ekonomická poradňa

 1. devidpentesting99

  Aké sú hlavné faktory ovplyvňujúce ceny ropy podľa článku?

 2. Barbora Marečková

  Článok by mohol poukazovať na to, že ceny ropy ovplyvňujú ponuka a dopyt, geopolitické udalosti, extrakcia nových zdrojov ako bridlicová ropa a ropné piesky, a tiež globálny ekonomický rast.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.