( Inzercia,  0)

Čo sú to služby zamestnanosti? Veľa ľudí ani netuší, čo tento pojem, ktorý obsahuje zákonník práce zahŕňa. Jeho presné znenie nájdete vám odhalí zbierka zákonov, konkrétne zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, my sa vám však budeme snažiť priblížiť aspoň základné služby štátnej podpory na trhu práce.

Komu sú určené?

Každému, kto hľadá zamestnanie alebo ho plánuje zmeniť a zamestnávateľom pomáha obsadiť ich ponúkané pracovné pozície. Okrem toho služby zamestnanosti zahŕňajú aj zákony a všetky opatrenia zo strany štátu na trhu práce.

Ako to funguje?

Po príchode na úrad práce by ste sa mali určite zastaviť v Informačno-poradenskom stredisku. Práve tu sa dozviete potrebné informácie, ktoré budete potrebovať pri využívaní služieb úradu. Neoplatí sa čakať s návštevou – ak sa na úrade prihlásite do 7 dní od ukončenia pracovného pomeru, dostanete iba status záujemcu o zamestnanie a vyhnete sa tak zbytočnej administratíve, potrebnej pri vašej evidencii ako uchádzača o zamestnanie. Ako záujemca nemusíte plniť povinnosti a práva vychádzajúce zo zákona, ktoré musí plniť uchádzač. Môžete byť pokojne aj v zahraničí, alebo sa vzdelávať na rôznych kurzoch. Môžete sa prihlásiť na viacerých úradoch súčasne, bez ohľadu na vaše trvalé bydlisko a byť s úradom iba napr. v telefonickom kontakte.


Ako uchádzač sa však pri evidencii zaväzujete dodržiavať povinnosti a práva vyplývajúce zo zákona o službách zamestnanosti. Prihláste sa však najneskôr na siedmy deň od ukončenia pomeru – potom bude za vás poistenie platiť štát nepretržite. Musíte si prečítať poučenie, k čomu ste sa zaviazali zaradením do evidencie – jej dodržiavanie kontrolujú pracovníci úradu. Iní zamestnanci Vás zaradia zasa do iných podporných nástrojov zamestnanosti – odborných poradenských služieb alebo napríklad absolventskej praxe.
potrebnej pri vašej evidencii ako uchádzača o zamestnanie. Ako záujemca nemusíte plniť povinnosti a práva vychádzajúce zo zákona, ktoré musí plniť uchádzač. Môžete byť pokojne aj v zahraničí, alebo sa vzdelávať na rôznych kurzoch. Môžete sa prihlásiť na viacerých úradoch súčasne, bez ohľadu na vaše trvalé bydlisko a byť s úradom iba napr. v telefonickom kontakte.

Strata zamestnania je určite stresujúcou situáciou pre každého z nás – hoci podmienky nie sú ideálne nadstavené, aby zodpovedali životnej úrovni, štát zabezpečuje rôzne príspevky. Či už v zamestnaní alebo bez neho, máme nárok na určité príspevky od štátu, často však o tom ani nevieme. Preto je dobré neleniť a pozisťovať si všetky možnosti.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.