( Marek,  0)

Eurowag

Podávanie žiadostí o vrátenie či refundáciu DPH (často sa stretneme tiež s anglickou skratkou „VAT“, v nemecky hovoriacich krajinách je to „MwSt.“ alebo „USt.“, inde aj „IVA“) z rôznych európskych krajín býva často veľmi komplikované, a preto každý rok doslova ležia na cestách milióny eur na potenciálnych vratkách bez uplatnenia nároku. Pre vás sú to však peniaze, ktoré ste mohli investovať napríklad do rastu firmy, do nákupov, do modernizácie alebo údržby vozidiel a iného zariadenia. Veľa firiem napriek tomu žiadosti o refundáciu  DPH skrátka nepodáva, a to práve z dôvodu veľkej administratívnej náročnosti alebo preto, lebo sa v daňovej legislatíve rôznych krajín a v rozdieloch medzi nimi skrátka nevyznajú.

Aj keď sa však dopravná firma rozhodne podať žiadosť o vrátenie DPH, často sa jej nepodarí požiadať o správnu čiastku. Dôvodom môžu byť chýbajúce účtenky a doklady, alebo skrátka neznalosť daňových zákonov a predpisov danej krajiny.

Spoločnosť Eurowag ponúka svojim klientom profesionálne daňové služby, ktoré pomáhajú so zjednodušením, vybavením a optimalizáciou procesu refundácie  DPH. Ako môžu tieto medzinárodné daňové služby pomôcť aj vám a ako získať z refundácie danímaximum, zistíte v texte ďalšieho článku.

Zložité zákutia európskych daní

Pochopiť rôzne daňové systémy jednotlivých európskych krajín môže byť skutočne komplikované a náročné. Európska únia definuje v tomto smere len rámcové, základné princípy, ktorými by sa mali členské štáty riadiť – každý jeden má však svoje vlastné daňové zákony, vyhlášky, predpisy aj administratívne postupy.

Keď k tomu prirátame ešte niekoľko ďalších faktorov, ktoré sú v podstate dôsledkom tejto rôznorodosti, správne podanie všetkých možných daňových formulárov a žiadostí v rôznych krajinách je pre dopravnú firmu bez pomoci profesionálnej služby daňového poradenstva skutočne ťažké. Rôzne daňové služby, zmluvy o dvojakom zdanení a pravidlá pre odpočty DPH (VAT) v jednotlivých krajinách, nehovoriac o cezhraničných transakciách a opatreniach EÚ proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (tzv. smernica ATAD), to všetko dokáže poriadne zamotať hlavu aj skúsenému daňovému poradcovi.

Napriek tomu, že máte vo svojej dopravnej firme zrejme vlastné účtovné oddelenie (alebo v menšej firme najatých externých účtovníkov), aj preň môže byť náročné držať krok so všetkými zmenami v legislatíve, novelami a zmenami daňových predpisov a postupov, najmä keď ich treba ovládať naprieč niekoľkými krajinami, v ktorých zvyčajne žiadate o refundáciu daní. Preto si veľa firiem najíma na podobné práce radšej špecializovaného poskytovateľa  daňových služieb, aj keď majú na účtovníctvo svoj vlastný, „domáci“ tím.

Pokiaľ si najmete skutočných profesionálov v oblasti daňových služieb pre právnické osoby, môžu sa vám každoročné pohľadávky v rôznych krajinách premeniť na dosť veľké vratky DPH na účte. Ani v takom prípade, keď si na spracovanie daňových záležitostí najmete externých profesionálov a dohodnete sa s nimi na zabezpečení služieb presne podľa vašich potrieb, nezbavíte sa povinnosti vedenia všetkej evidencie a zhromažďovania daňových dokladov. A to znamená pre firmu nemalú administratívnu záťaž, najmä ak musíte všetky finančné doklady posielať zmieneným daňovým poradcom.

Čo je to DPH (VAT) a ako sa v Európe líši?

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH predstavuje univerzálny systém tzv. nepriamej dane zo spotreby tovaru. (Ako sme sa zmienili v úvode článku, často sa stretneme aj s anglickou skratkou „VAT“, nemeckou „MwSt.“ či „USt.“, alebo talianskou či španielskou „IVA“.) V krajinách Európskej únie platí v podstate pre všetok nakupovaný a predávaný tovar a služby; daň zaplatí v konečnom dôsledku koncový spotrebiteľ tovaru či služby a jej konštrukcia uľahčuje vymáhanie a sťažuje vyhýbanie zo strany firiem. Tovar a služby sú rozdelené zvyčajne do dvoch, výnimočne troch daňových skupín (kategórií) a percentuálna sadzba DPH v jednotlivých členských krajinách sa pohybuje od 5 % (najnižšia dovolená miera zníženej sadzby) až do 25 % či dokonca 27 % v Maďarsku, čo je najvyššia sadzba DPH v EÚ.

Podrobnejšie informácie o európskej úprave dane z pridanej hodnoty a o platných sadzbách v jednotlivých krajinách nájdete (v angličtine) na stránkach Európskej komisie.

Daň, ktorú zaplatí firmapri nákupe tovaru a služieb, sa v podstate odpočítava od dane prijatej za predaj ich vlastného tovaru a služieb (toto je princíp platenia DPH). Ako sme už naznačili, podávanie žiadosti o vrátenie DPH v inom členskom štáte môže byť dosť komplikovaný a únavný proces. Musíte zhromažďovať všetky faktúry a účtovné doklady za všetky uskutočnené nákupy v danej krajine – a každý z nich musí spĺňať určité požiadavky z pohľadu informácií povinne uvádzaných na faktúre alebo daňovom doklade. Potom musíte podať vlastnú žiadosť o vratku. Postup sa podľa jednotlivých krajín môže líšiť, ale zvyčajne to znamená vyplniť formulár žiadosti s podrobnými informáciami podľa požiadaviek zákonov platných v danej krajine a doplniť k nemu všetky doklady a dokumentáciu.

Po tomto všetkom musíte však ešte čakať na spracovanie žiadosti a až následne vám môže byť vyplatená vratka DPH. Lehota spracovania vratky DPH je závislá od konkrétnej krajiny, v ktorej žiadosť podávate, ale aj od rôznych ďalších faktorov. Na peniaze budete čakať asi 16 týždňov od podania žiadosti – ale niekedy sa celý proces môže pretiahnuť napríklad až na 8 mesiacov.

Máte však ešte druhú možnosť – stať sa zákazníkom spoločnosti Eurowag a celý proces si podstatne zjednodušiť.

Služba refundácie daní od Eurowag je pre vás ľahkým riešením

Spoločnosť Eurowag ponúka svojim zákazníkom službu refundácie daní, ktorá ich ochráni nielen pred administratívnou „papierovou vojnou“, ale aj pred zbytočným stresom. Na túto službu máme celý tím profesionálov s dlhými rokmi skúseností a odborných znalostí, ktorí sú pripravení vám pomôcť v otázkach nárokov na vrátenie DPH/VAT/MwSt. aj spotrebnej dane vo viacerých európskych krajinách.

Nechajte celé spracovanie faktúr a podávanie žiadostí o vratky DPH na nás  – zbavíte sa tak zbytočnej administratívnej záťaže a maximalizujete svoj cash flow. Cez klientsky portál získavate prístup k našim službám v nepretržitom režime 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom naši špecialisti zákazníckej daňovej služby vám poskytnú všetku podporu vo vašom jazyku.

Vratky DPH cez Eurowag: väčšie, rýchlejšie a jednoduchšie

Chcete z vratiek DPH dostať čo najviac a za čo najkratší čas? Presne v tom vám pomôže služba refundácie daníod Eurowag. V našom systéme prebieha spracovanie vratiek pomocou umelej inteligencie, a to tak v prípade faktúr Eurowag, ako aj faktúr od externých tretích strán – a tým sa výrazne skracuje čas, za ktorý budú  vaše pohľadávky vyplatené. Získané peniaze môžete využiť podľa potrieb vašej firmy – okrem iného si vďaka nim môžete zvýšiť kreditný limit na našej palivovej karte alebo vyriešiť platenie cestného mýta pomocou našich jednotiek.

Spojte sa s nami ešte dnes a dozviete sa, ako vás Eurowag dovedie po ceste k úspechu rýchlejšie a cez všetky hranice.

Bezproblémové daňové služby od Eurowag

Autor: Marek

Tento príspevok bol vytvorený 24.5.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marek.


Zdroje a literatúra

  • Zdroj obrázku: Indypendenz / Shutterstock.com

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.