( Miki,  0)

Regionální zväz Mostviertel zahájil svoju činnosť v septembri 1994. K najdôležitějším projektom za posledné roky zaraďuje regionálný manažér Karl G. Becker spoločne so svojím tímom projekty „Telecentrum Mostviertel“, „Poľnohospodárská pracovná nadácia ŽIVOT“, „Kvalifikačné centrum Mostviertel“ a „Poľnohospodárské podnikateľské poradenstvo“. V jeseni 2000 začal Dipl.-Ing. Reinhard Weitzer pracovať pre Regionálný rozvojový zväz Dolné Rakúsko-Stred. Jeho starostlivosť si vyžaduje přibližne 100 obcí a miest v okresoch Lilienfeld, St. Pölten a Tulln, obce a mestá oblasti Wachau od Kremsu až po Melk, súdný obvod Purkersdorf, ako aj Mestský úrad Klosterneuburg.
Podstatné ťažisko jeho činnosti leží v oblastiach prevádzkovej kooperácie, vytvorenie kooperačných sietí presahujúcích rozsah obcí, ako i v podpore rozvoja ponuky turistických projektov. Regionálný manažment je prvým štartovacím miesto, na ktoré sa obce a mikrorégiony môžu obrátiť, ak sa jedná o profesionálné vybavovanie projektov.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 3.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.