( Miki,  0)

(Regionale Entwicklungsagentur Südmähren)
Regionálná rozvojová agentúra Južnej Moravy (RRA JM) bola založená v roku 1997 ako združenie právnických osôb – Združenia obcí a miest Južnej Moravy (SOM JM) a Združenia Obchodných a hospodárských komôr Južnej Moravy. Ponuka služieb obsahuje:

  • Kontaktný partner EUREGIA Južnej Moravy,
  • Sekretariát programu PHARE CBC – Fond malých projektov,
  • Vypracovánie štúdií a koncepcií pre regióny, mesta a obce (napr. stratégie rozvoja pre mikroregióny, štúdie realizovateľnosti),
  • Podpora cezregionálných aktivít v oblasti cestovného ruchu,
  • Poradenské služby o využívání národných a európských fondov v oblasti regionálného rozvoja,
  • Informačné služby o aktuálných udalostiach regiónu, vydávánie mesačného kalendára podujatí v regióne Južná Morava.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 3.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.