( Marek,  0)

Podľa čoho spoznáme súdne preklady?

Rozlíšiť bežný od súdneho prekladu je pomerne jednoduché. Existujú totiž jasne stanovené znaky, ktoré bližšie určujú typ právneho (súdneho) prekladu. Okrem formálnych (technických) špecifík sa inak pristupuje k hodnoteniu významovej (vecnej) roviny. Kto za súdny preklad „ručí“ a kde sú jeho „hranice“?

Úradný preklad ako úkon prekladateľskej činnosti

Zásadným rozdielom medzi „bežným“ a súdnym prekladom, taktiež povedané úradným, právnym alebo prekladom s pečiatkou je, že vzniká pre účely vo formálnom styku s úradmi. Má platnosť v medzinárodnom kontexte, teda po vyhotovení s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí. Za úradný preklad zodpovedá profesionálny prekladateľ po absolvovaní jazykových skúšok pod záštitou Ministerstva spravodlivosti. Činnosť prekladateľa jasne určuje a vymedzuje Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Úradný preklad v listinnej podobe

Po obdržaní všetkých náležitých dokumentov sa po vzájomnej dohode prekladateľa so zadávateľom vyhotovuje úradný preklad v listinnej alebo elektronickej podobe. Ide o záväzne vyhotovený preklad s očíslovanými stranami, zviazanými a zošitými. Na voľných koncoch šnúry je odtlačok úradnej pečiatky prekladateľa.

To, ako vyzerá súdny preklad v praxi, ďalej bližšie určujú prekladané a podľa ich vzoru preložené listiny bez formálnych a metodických chýb. V prípade, že dôjde k týmto nezrovnalostiam, prekladateľ ich bez okolkov odstráni. Pre súdny preklad je záväzná významová zhoda s originálom – resp. doplnenie prekladu pre čo najjednoznačnejšie vysvetlený obsah.

Čo odporúčame?

Výbornou voľbou je napríklad Prekladateľská agentúra illyria, ktorá sa stará oúradné preklady a tlmočenie všetkých typov dokumentov z a do všetkých svetových jazykov – dostupné naprieč celým Slovenskom (aj v zahraničí). Výhodou je, že dokumenty na preklad dnes už stačí čitateľne nafotiť, naskenovať a odoslať elektronicky. Rovnako je to aj pri odovzdaní. Na mnohých úradoch postačuje sken súdneho prekladu.

Autor: Marek

Tento príspevok bol vytvorený 12.6.2023 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marek.


Zdroje a literatúra

  • Zdroj obrázku: UnderhilStudio / Shutterstock.com

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.