(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Naše poďakovanie patrí všetkým, čo priložili ruku k dielu a pomohli pri výrobe našich novín. Ako prvým by to malo patriť stálym prispievateľom, ku ktorým nepochybne patrí Lucka Karapová z 1. B, sa chceme poďakovať predovšetkým pracovníkom ŠVL p. Mgr. Márii Vaľkovej, p. Marcele Zaremskej a pp Mgr. Romanovi Cisárovi, ktorí nám aj napriek svojej zaneprázdnenosti, ochotne pomáhali riešiť technické problémy a poskytli všetky svoje prostriedky, aby noviny boli nielen z obsahového, ale aj formálneho hľadiska na dobrej úrovni. O správny pravopis sa postarala pp Mgr. Marta Polláková, aby sme mali naozaj slovenské noviny. Dúfam, že ochota týchto ľudí sa nestratí a mnohí sa k nám pridajú, aby v budúcnosti noviny vychádzali nie trikrát, ale tri s jednou nulou -krát do roka.

Týmto sa ospravedlňujeme nami popleteným čitateľom za nášho redakčného škriatka, ktorý dokonale zabodoval a z 6. 5. urobil 5. 6.

Z tohto dôvodu nášho člena K. N. obťažovala jedna polovica školy. Z tohto dôvodu bol hore menovaný obťažený a cítil sa slabo.

Z hore uvedených dôvodov sa ospravedlňujeme aj hore menovanému.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár