( Inzercia,  0)

PZP

Havarijné poistenie nie je na rozdiel od toho povinného zmluvného poistenia vyžadované zákonom. Povinné zmluvné poistenie vám pokryje škody na cudzom aute, ale nie na tom vašom. K tomu je nutné si priplatiť práve havarijné poistenie. Nie všetci si ho ale zriaďujú, čo môže niekedy vyjsť zbytočne draho.

Oprava škôd po nehode na vašom automobile sa môže pri dnešných cenách vyšplhať neúmerne vysoko. Nepodceňujte preto havarijné poistenie nielen u nového vozidla, ale ani u toho staršieho.

Na čo sa vzťahuje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie pokrýva veľa rizík, medzi najčastejšie patria:

 • dopravná nehoda
 • stret so zvieraťom
 • poškodenie vozidla cudzou osobou (vandalizmus)
 • krádež vozidla
 • poškodenie vozidla v dôsledku prírodných živlov

Ako si vybrať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie si môžete zriadiť hneď pri kúpe vozidla. Táto možnosť vám bude pravdepodobne ponúknutá už pri samotnom predaji áut priamo od predajcu, ktorý má zmluvu s konkrétnou poisťovňou. Skôr ako pristúpite k podpisu zmluvy havarijného poistenia, starostlivo si prejdite všetky ponuky a porovnajte si ceny.

PZP

PZP

Čo určuje výšku poistného?

Výšku poistného určuje predovšetkým vek vozidla (čím je auto novšie, tým bude cena poistenia vyššia), značka, jeho hodnota, početnosť používania, skúsenosti vodiča, ale aj miesto, kde s autom obvykle parkujete.

Na čo sa sústrediť pri výbere havarijného poistenia?

 • Dohodnuté poistné nebezpečenstvá, ktoré môžu byť príčinou vzniku poistnej udalosti.
 • Územie platnosti (územie, na ktorom je poistenie účinné).
 • Hranica poistného plnenia, ktorá určuje maximálny rozsah poistného plnenia poisťovne.
 • Spoluúčasť, ktorá vymedzuje časť škody, ktorú nesie poistený sám, a ktorá nie je predmetom poistného plnenia.
 • Výluky (situácia, za ktorých poisťovňa neposkytne poistné plnenie).
 • Doplnkové poistenie.

Tip: Nezabudnite na spoluúčasť. Čím vyššiu spoluúčasť si vyberiete, tým menej za havarijné poistenie ročne zaplatíte. Spoluúčasti sa bohužiaľ nevyhnete, preto by mala byť reálna pre váš rozpočet.

Kedy sa oplatí uzavrieť si havarijné poistenie?

Ľudia si veľmi často myslia, že havarijné poistenie sa oplatí uzavrieť iba pre nové vozidlá. To ale nemusí byť vždy úplne pravda, pokiaľ cena vášho vozidla zostáva vysoká. Havarijné poistenie sa platí uzavrieť pre automobily až do veku 7 rokov. Pokiaľ je vaše vozidlo staršieho roku výroby, a chcete si poistenie zaobstarať, havarijné poistenie uzatvorte na zostatkovú cenu vozidla, nie na obstarávaciu cenu.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.