(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Metódy tvorby cien:
– tvorba cien pomocou prirážky
– tvorba cien pomocou cieľovej návratnosti
– tvorba cien pomocou vnímanej hodnoty
– hodnotová tvorba cien
– tvorba cien pomocou bežných cien
– tvorba cien pomocou ponúk

Výber konečnej ceny, faktory:
– Psychologický faktor tvorby ceny
– vplyv ostatných prvkov mixu na cenu:
– cenová politika firmy
– vplyv ceny na ďalších účastníkov: Cena vplýva na:
– distribútori
– dealeri
– obchodní zástupcovia
– konkurencia
– dodávatelia
– vláda;

Prispôsobovanie ceny

1) tvorba ceny z geografického hľadiska
Výmenný obchod má niekoľko foriem:
– barterový obchod
– kompenzačný obchod
– spätné odkúpenie
– protipohľadávka

2) Cenové zvýhodnenia a zľavy –
odmena zákazníka, napr. za:
– včasné platby,
– hromadné nákupy,
– mimosezónne nákupy
Patria tu: hotovostné, množstevné, funkčné, sezónne zľavy, odpočty

3) Propagačná tvorba cien:
niekoľko techník ku stimulovaniu predčasných nákupov:
– tvorba cien na úkor vedúcich firiem
– tvorba cien pre zvláštnu príležitosť
– hotovostné rabaty
– financovanie s nízkym úrokom
– predĺžené termíny splácania
– záruky a servisné zmluvy
– psychologická zľava

4) Diskriminačná cenotvorba:
Vzniká ak predávajúci predá produkt za dve a viac iných cien, ktoré nie sú úmerné vzniknutým Nákladom, = má formy:
– tvorba cien pre rôzne segmenty,
– tvorba cien pre rôzne varianty výrobkov,
– tvorba cien v závislosti na image,
– tvorba cien podľa miesta,
– tvorba cien podľa obdobia;

5) Tvorba cien výrobkového mixu:
– tvorba cien výrobkovej rady
– tvorba cien zvláštnych doplnkov
– tvorba cien viazaných výrobkov
– tvorba zlozených cien
– tvorba cien vedľajších produktov
– tvorba cien balíčkov výrobkov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár