(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Trhy sprostredkovateľov (obchodné trhy) tvoria všetky fyzické a právnické osoby, ktoré nakupujú tovary a služby za účelom ich ďalšieho predaja, prenájmu so ziskom, pričom tovar môžu firmy nakupovať aj pre svoju vlastnú spotrebu. Reprezentantmi sú tu predovšetkým maloobchodníci a veľkoobchodníci.
Mnohí nákupcovi a v MO a VO sa považujú za nákupných agentov svojich cieľových zákazníkov a v súlade s tým aj postupujú pri nákupe. Je typické, že maloobchodníci sa nepovažujú za predajných agentov konkrétneho výrobcu. Nakupujú to, o čom si myslia, že môžu predať. Veľkoobchodníci zasa nakupujú to, o čom sa domnievajú, že maloobchodníci môžu predať. Sústreďujú sa na potreby a názory svojich cieľových zákazníkov a tieto sa snažia rešpektovať.
Maloobchodníci a veľkoobchodníci obvykle nakupujú väčšinu produktov rutinne, na základe záznamov o predaji. Vzhľadom na to, že nakupujú a majú na sklade veľký počet položiek, musia veľmi pozorne sledovať stav zásob. V súčasnosti mnohé firmy využívajú počítačový systém riadenia zásob (napr. prostredníctvom registračných pokladníc). Poskytuje im to prehľad o tom, čo sa predalo, čo umožní aktualizáciu potrebných informácií.
Nákupné rozhodnutia

Nákupné rozhodnutia na obchodných trhoch sa týkajú hlavne:
• voľby sortimentu
• voľby dodávateľa
• nákupných cien (súvis s rentabilitou tovaru)

Obchodníci môžu poskytovať značkový výrobok ( len od jedného výrobcu), hlboký sortiment (od viacerých výrobcov), široký sortiment (viac typov výrobkov), zmiešaný tovar (aj tovary diametrálne odlišné od základného).
Obchodník sa môže pohybovať v 3 trhových situáciách:
1. ponuka nový výrobok
2. možnosť voľby najlepšieho dodávateľa
3. hľadá lepšie podmienok u súčasného dodávateľa

Nákupné rozhodnutia charakterizujú:
• systém odhadu dopytu
• výber tovaru, ktorý tento dopyt uspokojí – systém riadenia zásob, systém zabezpečovania rezerv, na riadenie objednávok

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár