Distribučné cesty – úroveň zásobovania

Požadovaná úroveň zásobovania
– veľkosť balenia alebo zásielky
– čakacia doba
– priestorová dostupnosť
– rozmanitosť výrobkov
– pomocné služby


Pridaj komentár