(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Môže to byť zážitok zo školskej lavice, báseň alebo aj niečo náročnejšie, napríklad výrok vášho profesora v slabej chvíľke či pred burácajúcim smiechom triedy. Na vaše čitateľne napísané diela sa už teraz tešíme.

Svoje príspevky, požiadavky, pripomienky a námietky adresujte v akejkoľvek forme šéfovi alebo zástupcom z 3.B. (uvedení na poslednej strane)

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár