( Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

A: Vážené dámy a ostatní ctitelia!

B: Prepáčte, pardón…

A: Aké pardón? Čo tu hľadá tá babizňa, keď ja tu mám prednášku?

B: Čo? Čo za babizňa? A že čo tu hľadá? Veď ja som tu bola poslaná robiť prednášku o chove svíň, čiže ošípaných.

A: Ale to bude nejaký omyl. Ja mám oboznámiť prítomných s výsledkami poslednej módnej prehliadky v Paríži.

B: Viete čo? Mne sa tak vidí, že usporiadatelia spravili dajakú chybu.

A: Určite, ale ja navrhujem, aby sme sa dohodli, a to tak, aby ani vaši, ani moji poslucháči neboli o nič ukrátení.

B: A vy si myslíte, že obecenstvo bude mať toľko trpezlivosti, že by čakalo, dokedy sa my dve dohodneme? Kdeže! Alebo ja, alebo vy!

A: Navrhujem, aby som chvíľu prednášala ja a chvíľu vy.

B: No, skúsiť to môžeme, hádam nás za to nezabijú.

A: Nech sa páči.

B: Vážení chovatelia svíň a prasiat!

A: Milé dámy a ostatní ctitelia módnych noviniek!

B: Terajšia hospodárska situácia okolo zásobovania mäsom vyžaduje, aby sa svine chovali vo väčšom množstve. Od každého chovateľa sa vyžaduje, aby vedel, že…

A: … hlavne u dám došlo k niektorým zmenám. Na módnej prehliadke sa zúčastnili popredné parížske salóny. Veľkú zmenu badať na dĺžke šiat, ktoré…

B: … ukazujú vchod do maštalí. Po kolená samý hnoj, no…

A: … musíme dámy upozorniť na to, …

B: … aby sa neváľali vo vlastnej špine. Maštaľ musí byť čistá a vydezinfikovaná. Hlavne chcem upozorniť chovateľov na to, že …

A: … posledná módna prehliadka nedoniesla nič nové, iba…

B: …hnoja a svinstva, ktoré sa pri dobrom hospodárení môže dobre využiť. Doporučuje sa, aby ste boli informovaní o tom, že…

A: … na módnej prehliadke vzbudil veľkú pozornosť model toalety princeznej Izabely…

B: … ktorá od jednej prasnice ročne získava 25 prasiat, za čo dostala medailu chovateľa svíň. Podľa nej musí byť maštaľ suchá a vzdušná. Nikde nesmie chýbať maštaľný lampáš, ktorý má svietiť…

A: … na sukniach zvonovej formy. Dámy poctené silnejšou postavou…

B: … môžu byť pripustené k válovu len v určenom čase, aby nedostali nejakú chorobu. Mladé prasnice spoznáme podľa toho…

A: … že majú veľký výstrih a ústa zvýraznené rúžom. Rukávy sú nazberané a na hlave je…

B: … hrubá vrstva slaniny, ktorá chráni pred mrazom. Niektorým chovateľom robí ťažkosti zadeľovanie krmiva. Preto vám musím povedať, že…

A: … manžel, ktorého manželka si dá ušiť šaty podľa poslednej módy, celý očarený povie:…

B: … ľudia boží, niet pomoci, tá sviňa sa musí zabiť!

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Autor: Noviny Obchodnej Akadémie

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Noviny Obchodnej Akadémie.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.