(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

NOA hľadá schopných i neschopných študentov, ktorí sú ochotní pomáhať akoukoľvek činnosťou pri výrobe a predaji novín. Bližšie informácie v 3.B.

Ide nám hlavne o rôzne príspevky hocijakého typu, prípadne inú činnosť, kde sa môže prejaviť váš talent, vedomosti i zručnosti.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár