( Inzercia,  1)

Monetárna politika je zameraná na ovplyvňovanie množstva peňazí, ktoré sú v obehu prostredníctvom regulácie úrokových sadzieb a stanovením podmienok pre získanie úveru. Monetárnej politike sa často hovorí aj peňažno-úverová politika. Monetárna politika ovplyvňuje objem ponuky peňazí, stanovenie úrokových sadzieb, produkcie, ale aj zamestnanosti a vývoja cien.

Nástroje monetárnej politiky sú priame a nepriame. Pomocou priamych nástrojov sa reguluje investičná činnosť a spotrebné úvery. Prostredníctvom nástrojov regulácie investičnej činnosti môže banka poskytnúť klientovi úver pri zakladaní spoločnosti len na základe povolenia štátnymi orgánmi. Prostredníctvom regulácie úveru zase štátne orgány určujú, aká bude maximálna doba splatnosti úveru. Ostatné podmienky na poskytnutie úveru si určujú jednotlivé banky.

Najväčší problém majú práve začínajúci podnikatelia, pretože im banky úvery poskytujú len veľmi zriedka, nakoľko sa jedná o nový subjekt. Problém s úverom však majú aj existujúci podnikatelia, pretože podmienky pre poskytnutie úveru bývajú niekedy veľmi prísne. Dokonca existujú prípady, kedy banka úver zamietla, a podnikateľ sa musel rozhodnúť, či vyhlási bankrot, alebo pristúpi k predaju spoločnosti. Tieto prípady nastávajú najmä pri spoločnostiach, ktorým výrazne klesli tržby a vďaka kríze nie je o ich výrobky záujem.

Spoločnosti však môžu nemalé prostriedky ušetriť aj v prípade, že nebudú pre svoju činnosť potrebovať kancelárske priestory a rozhodnú sa, že im postačí virtuálne sídlo, kde im zabezpečia všetku administratívu a oni ušetria nemalé prostriedky za prenájom či kúpu priestoru.


Ekonomická poradňa

  1. katka

    Peniaze sa dajú riešiť aj pôžičkou nie?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: