(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Úlohou propagácie je posunúť krivku dopytu po výrobku hore, pričom firma chce investovať takú sumu, ktorá je potrebná pre dosiahnutie predajných cieľov. Pri zostavení rozpočtu na propagáciu je treba vziať do úvahy 5 faktorov:
• Etapa životného cyklu výrobku. Nové výrobky získavajú vyšší rozpočet, zavedené značky nižší rozpočet, určované ako % z obratu.
• Podiel na trhu a spotrebiteľská základňa. Pri vysokom podiele na trhu, menšie výdaje ako pri rozširovaní podielu na trhu.
• Konkurencia a šum. Veľkom počte konkurentov musí značka inzerovať intenzívnejšie, aby ju bolo počuť v šume trhu.
• Frekvencia propagácie. Rozpočet propagácie ovplyvňuje počet opakovaní.
• Nahraditeľnosť výrobku. Značky v komoditách (cigarety, pivo) vyžadujú intenzívnu propagáciu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár