(, EuroEkonóm.sk ,  0)

ODBYTOVÁ POBOČKA A ODBYTOVÁ SPOLOČNOSŤ
Je právne a hospodársky závislou jednotkou. Rozhodovacie právomoci vedúceho pobočky sú zmluvne upravené. Vedúci nemôže byť zbavený zodpovednosti v tom zmysle, že sa kontrola obchodných aktív v cieľovej krajine zabezpečuje z obchodného vedenia v tuzemsku. Odbytová pobočka môže podľa tohto hľadiska byť označená ako ziskové stredisko so sídlom v zahraničí. Podnik jej môže bez problémov priradiť expedičný sklad pod colným uzáverom, výstavné miestnosti a strediská služieb zákazníkom.
Odbytová pobočka a odbytová spoločnosť sú z teoretického hľadiska prvkami implantačnej, aj odbytovej stratégie. Prípadne sa dajú obidve zhrnúť do prezenčnej stratégie, čo by však pravdepodobne neúplne vyjadrovalo dôležitosť týchto čiastkových stratégií medzinárodne aktívnej spoločnosti.
MONTÁŽ ALEBO VÝROBNÝ PODNIK, PLNE INTEGROVANÝ VÝROBNÝ PODNIK
Ak podnik uvažuje o zradení nového podniku, musí jeho vybudovanie plánovať vo viacerých stupňoch.
Prvým stupňom plánovaného plného premiestnenia všetkých podnikových funkcií do cieľovej krajiny za podmienok úplnej samostatnosti a kontroly je zriadenie montážneho podniku v zahraničí. Rozšírením výrobných stupňov v cieľovej krajine, môže byť montážny podnik s výrobou ľahko vypočitateľných častí rozšírený cez zhotovovanie náhradných dielov až na plne integrovaný výrobný podnik.
V zásade sa ako alternatíva popísaného postupu založenia nového podniku ponúka akvizícia existujúcej firmy v cieľovej krajine. Podstatné výhody kúpy spočívajú v možnosti získania existujúceho výrobného aparátu, technického a obchodného know-how, ako aj intaktnej odbytovej organizácie.
Akvizíciou existujúcej firmy môžeme uľahčiť aj plánovanú diverzifikáciu. Pritom môžeme rozlišovať 3 rôzne druhy diverzifikácie:
– pri horizontálnej získame podnik s podobným výrobným programom, ktorý však vyrába aj dodatočné skupiny výrobkov
– Pri vertikálnej prevezmeme podnik na úrovni odberateľa alebo dodávateľa
– Koncentrická diverzifikácia, pri ktorej je získaný podnik činný v rovnakom trhu, ale prostredníctvom odlišnej technológie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár