(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Medzinárodný marketing (marketing presahujúci hranice jedného štátu) je vecou podnikateľského názoru. Aktivity podnikania a marketingu musia zodpovedať potrebám medzinárodných odberateľov. Táto filozofia sa zakladá na predstave, že: podnikanie môže čo najviac realizovať podnikateľské a marketingové ciele na svetových trhoch, ak sa vyrába to, čo je odberateľ pripravený kúpiť. Má tak integrujúcu funkciu medzi potrebami medzinárodného zákazníka a cieľovým systémom podnikania. Najprv treba vykonať prieskum trhu, aby sa zistili špecifické potreby zákazníkov na zvolených trhoch na výrobky, ktoré podnik v súčasnosti vyrába, resp je pripravený ich v budúcnosti vyrábať.

Na základe predpokladanej priority celého sveta ako potencionálnych oblastí odbytu, by malo vedenie podniku orientovať nasadenie všetkých funkčných stratégií na splnenie potrieb svetových zákazníkov. Takto usmernená podnikateľská stratégia podniku dovoľuje podstatne vyšší stupeň dosiahnutia cieľa, ako pri nasadení neintegrovaných funkčných stratégií.

Odkiaľ sa berú rozdiely účinnosti?
Oblasť výskumu a vývoja by mala orientovať svoje aktivity napr. na vyhotovenie výrobkov pre zákazníkov na celom svete a politika zásobovania by sa mala cieľavedome postaviť do služieb predaja.
Voľba miest výroby v rámci výrobnej politiky by sa mohla orientovať podľa výhod blízkosti k veľkým trhom, ako sú Japonsko a USA, ako aj podľa predpokladu znižovania nákladov na jeden kus. Finančné prostriedky sa vezmú z nákladovo výhodných finančných trhov v príslušných krajinách, využívajúc národné subvencie pri zriaďovaní výrobných základní. Možnosť zohľadnenia aspektu celosvetovej optimalizácie daní.
Tieto predstavu ukazujú, že účinok koordinovanej a integrovanej funkčnej stratégie na zákazníka bude podstatne koncentrovanejší ako bez koordinácie. Podstatné je to, že očakávaný stupeň dosiahnutia cieľa podnikania je pri integrovanej stratégií vyšší.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár