(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V porovnaní s hmotnými produktami majú služby špeciálne vlastnosti:

NEHMATATEĽNOSŤ
Nemôžeme si ju prehliadnuť. Každý zákazník vstupuje do permanentného rizika pri nákupe služby. Každý poskytovateľ služby má s týmto rizikom počítať a má sa ho snažiť eliminovať. V oblasti riadenia a výkonu služieb našimi zamestnancami musíme mať určitú kvalitu a štandard.
Sú tu faktory, ktoré podmieňujú vnímanie služieb:
– miesto (exteriér a interiér)
– ľudia (personál firmy)
– samotné zariadenie
– vhodný propagačný materiál – musí podporovať určitú predstavu
efektívnosti (subjektívne hodnotenie)
– práca so symbolmi (voľba urč. názvov a symbolov na prilákanie
zákazníka)
– cena.
NEODDELITEĽNOSŤ
Služby sa vytvárajú aj spotrebovávajú súčasne. Služba je poskytovaná konkrétnou osobou a táto osoba je jej súčasťou. Zákazník je prítomní pri poskytovaní služby – v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste. Vytvára sa interakcia medzi poskytovateľom služby a zákazníkom. Tento vplyv je rozhodujúcim činiteľom pri rozhodovaní o kúpe služby.

PREMENLIVOSŤ
Služby sú vysoko premenlivé. Dôležité je kto, kde, kedy službu poskytuje, s tým že firma by mala zabezpečiť určitú stabilitu kvality služieb. Je potrebné starostlivo vybrať a školiť personál. Robiť zákaznícky prieskum spokojnosti + šírky a hĺbky sortimentu poskytovaných služieb. Robia sa ja kontrolné nákupy služieb. Je potrebné získať názory slobodne.

POMINUTEĽNOSŤ
Služby nie je možné skladovať. Ak Služba je tiež spojená s osobami a hmotnými statkami. Ako zabezpečiť predvídavosť potreby služieb – doterajšie poznatky a celkový pohyb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár