(EuroEkonóm.sk)

Usmerňovanie obchodných zástupcov v praxi znamená:
– rozvoj pravidiel pre styk so zákazníkmi
– vypracovanie pravidiel pre styk s potenciálnymi zákazníkmi
– efektívne využívanie času k predaju

Obchodní zástupcovia trávia čas týmito činnosťami:
– príprava
– cestovanie
– stravovanie a odpočinok
– čakanie
– predaj
– administratíva

3 typy vnútorných predajných síl:
– pracovníci technického zabezpečenia a podpory
– predajní asistenti
– pracovníci telemarketingu

Už ste čítali?


Pridaj komentár