(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Už v priebehu identifikácie potrieb vzdelávania sa objavujú plány, tieto sa potom upresňujú a doplňujú, až je hotový plán vzdelávania, kde je najdôležitejší rozpočet a program. Program sa ďalej konkretizuje, špecifikuje, stanovia sa kategórie, počty, metódy, prostriedky a časový plán.

Aby bol proces vzdelávania efektívny, musia plány spĺňať 3 ciele:
1. musia vychádzať z potrieb podnikových i potrieb jednotl. pracovníkov
2. vzdelávanie a jeho ciele by mali jasne povedať, kt. problémy a podnikové potreby budú riešiť
3. vzdelávanie by malo byť vedené odborníkmi na vzdelávanie

Dobre navrhnutý, pripravený plán vzdelávania by mal odpovedať na tieto otázky:
I. Aké školenie má byť zabezpečené?
II. Komu bude určené?
III. Akým spôsobom bude realizované?
IV. Kto ho bude realizovať?
V. Kedy?
VI. Kde?
VII. S akými nákladmi?

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár