(EuroEkonóm.sk,  1)

Základná úloha selekcie je predikcia /predpovedanie/ – predpokladáme, že človek, ktorého sme vybrali bude v budúcnosti ten najlepší, užitočnejší, úspešný
2 premeny:
1, kritérium
2, prediktor 1,2 – korelačný koeficient

Prediktory – sú znaky, na základe, ktorých vyberáme zamestnanie
Kritérium – prac. úspešnosť
Hľadáme znaky, ktoré by nám mali spoľahlivo predpovedať úspešnosť. Vzťah medzi prediktorom a kritériom musí byť vysoký.

Prediktormi môžu byť – Kritéria výberu /Rodger/:
– fyzický make -up /vzhľad, dojem/
– dosiahnuté výsledky /vzdelanie, prax, kvalifik., zručnosti, vedomosti/
– všeobecná inteligencia /rozhľadenosť/
– špeciálne schopnosti /na dané povolanie/
– záujmy
– dispozície /osobnostné vlastnosti/
– iné okolnosti /rodinné zázemie, posudky od predch. zamestnávateľov/

Fraser: 5 oblastí hodnotenia:
– dojem aký vyvoláva na druhých ľudí
– kvalifikácia – získané poznanie
– vrodené schopnosti / pamäť/
– motivácia
– emocionálna vyváženosť

Najčastejšia metóda výberu je rozhovor, rôzne testy – výkonové /max. výkon/, projektívne /čokoľvek, čo človek robí, sa premietne z jeho osobných vlastností do jeho práce/, dotazníky, objetkívne testy, simulácia situácie, rozbor dostupných dokumentov, /osobné dotazníky, životopisy, preferencie/.

MODELY VÝBERU – hovoria o tom, akú kombináciu metód je potrebné urobiť
1. Metóda viacnásobnej lineárnej regresie

y´= a + b1 x1 + b2 x2 +…… + bk xk

y´= odhadované kritérium, odhadovaný vývoj pracovníka
a = konštanta b = dôležitosť jednotl. prediktorov
x = hodnota prediktora, kt. uchádzač, pracovník dosiahol

2. Kompenzačný model
– jednotlivým prediktorom sa stanovia váhy
– vynikajúci výkon v niektorých prediktoroch môže prekompenzovať /zatieniť/ iné prediktory, v kt. výkon nie je až taký dobrý
3. Model viacnásobného kritického skóre
– určí sa spodný limit, ktorý musí byť splnený u všetkých prediktorov

4. Konfiguračný model
– stanovíme si hranice, v ktorých sa má daný prediktor pohybovať
Prac. – čašník – nesmie byť veľmi ukecaný, ale tiež nemôže byť tichý, pretože by nedokázal komunikovať so zákazníkom

Už ste čítali?


Komentáre

  1. david truhlar spu

    chýbaju zdroje

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.